Het Adtraction Blog

Het ultieme affiliate marketing woordenboek

Het aantal afkortingen die gebruikt worden binnen digital marketing kunnen soms overweldigend zijn. Wij zijn er voor je! Hier zijn 20 affiliate marketing termen die jij moet weten.

API

API staat voor Application Programming Interface. De API is een set aan functies en procedures die gebruikt worden door affiliates of adverteerders die automatisch data van het Adtraction systeem willen krijgen, in plaats van handmatig in te loggen en rapporten te ontvangen. Hun API communiceert met die van ons.

CPA

Dit kan verwijzen naar Cost Per Action of Cost Per Acquisition. CPA is een betalingsmodel waar affiliates betaald krijgen voor een specifieke actie. Een voorbeeld van een actie kan het genereren van een lead of een sale.

CPC

Cost Per Click refereert naar een ander betalingsmodel waar de adverteerder de affiliate betaald per ontvangen click.

CPL

Cost Per Lead is nauw verwant aan CPA, het refereert naar de specifieke actie om een lead te genereren.

CPM

De technische term Cost Per Mile refereert aan de kosten per duizend impressies. In dit geval betaald de adverteerder een gegeven prijs per duizend impressies.

CPO

Cost Per Order is het traditionele betalingsmodel voor Affiliate Marketing. Affiliate Marketing is prestatiegericht, en de adverteerder betaald een commissie per order waar een affiliate aan bijdraagt.

CR

Conversion Rate is het percentage van het aantal succesvolle acties ten opzichte van het totaal aantal clicks. Als jouw tracking link 10.000 clicks heeft en daarvan ontving je 100 sales, zal je Conversion Rate 1% zijn.

Conversions ÷ clicks = CR

CTR

De Click Through Rate laat zien hoeveel mensen op jouw advertentie hebben geklikt ten opzichte van het aantal mensen die het gezien hebben. Als jij 1.000 website bezoekers had op jouw blog, en 100 mensen hebben op de advertentie geklikt, dan is jouw CTR 10%.

Clicks ÷ impressions = CTR.

EPC

Earnings Per Click is wat je gemiddeld verdient per unieke click die verzonden is. Als je 1.000 euro verdient met 10.000 clicks, zal je EPC 0,1 zijn.

Earnings ÷ number of unique clicks = EPC.

EPI

Tech alert: EPI, oftewel Enhanced Publisher Information, maakt het mogelijk voor jou om speciale parameters te maken achter jouw tracking link. Door gebruik te maken van EPI in jouw tracking links, kan jij, jouw eigen informatie naar Adtraction’s systeem sturen. Deze zal vervolgens getoond worden in het transaction report van jouw account.

Google Analytics

Google Analytics is een gratis web analytics tool die je gedetailleerde statistieken van jouw website volgers laat zien.

Google Trends

Google Trends is een trendanalyse zoekmachine van Google. Google Trends voorziet in informatie hoe vaak een specifieke zoekterm is gebruikt in Google’s zoekmachine gedurende een bepaalde periode.

Google Tag Manager

Google Tag Manager is een tool die het mogelijk maakt om snippets, of code, of tracking pixels op je website te plaatsen/managen zonder dat je daar code in hoeft te schrijven.

Lead

Een contact met het potentieel om een klant te worden.

LR

Lead Rate is het percentage van leads ontvangen ten opzichte van het totaal aantal unieke clicks. Als 1.000 unieke clicks gezorgd hebben voor 10 leads, dan is je LR 1%.

Leads ÷ number of unique clicks = LR.

Pixel

Een Tracking Pixel is een code snippet that het mogelijk maakt om het gedrag van bezoekers op een website te tracken. Wanneer een gebruiker een website bezoekt wordt een Pixel geladen. Tracking Pixels zorgen dat adverteerders data ontvangen die gebruikt kunnen worden voor online marketing, web analyses, of email marketing.

PPC

Als een naaste verwant van CPC, staat PPC voor Pay-Per-Click. Dit refereert naar een model waarin de adverteerder een fee betaald per click op een van hun advertenties.

SEM

Search Engine Marketing kan bestaan uit search engine optimization, betaalde advertenties en andere search engine services.

SEO

De afkorting voor Search Engine Optimisation. SEO betreft het process om de kwantiteit en kwaliteit van het aantal bezoekers op jouw website te vergroten via organic search engine resultaten.

Tracking link

Een Tracking Link, vaak ook wel als een affiliate link genoemd, is een unieke URL waar een affiliate haar bezoekers naar een bepaalde offer stuurt.

Vragen of andere aangelegenheden wat betreft de terminologie waar je meer over wilt weten? Laat het weten via support@adtraction.com.

Krijg de laatste info van onze blog.

Zie meer artikelen