Het Adtraction Blog

Informatie over de AVG

Adtraction hecht aan uw persoonlijke integriteit en we hebben daarom uitgebreide stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat alle verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacybescherming, zoals Verordening (EU) 2016/679 ("AVG"). Persoonsgegevens omvatten bijvoorbeeld namen en IP-adressen die direct of indirect aan een natuurlijk persoon kunnen worden gekoppeld. Wij hebben onder andere een persoonsgegevensbeleid en cookiebeleid opgesteld waarin wij uitleggen welke persoonsgegevens Adtraction verwerkt en de wijze waarop dit gebeurt. Hieronder geven we ook informatie aan onze adverteerders ("Adverteerder") en partners ("Partner") over hetgeen van belang is bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de dienstverlening van Adtraction.

Als u een Adverteerder bent

Verwerkingsverantwoordelijke

Een natuurlijk of rechtspersoon die het doel en de middelen voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens bepaalt, is ook de verwerkingsverantwoordelijke voor dergelijke gegevens. Wanneer u zich als Adverteerder aansluit bij het Adtraction platform, betekent dit dat u verantwoordelijk bent voor de persoonsgegevens die u verzamelt en verwerkt wanneer een bezoeker na het klikken op een trackinglink op uw website terecht is gekomen. Als de bezoeker bijvoorbeeld een aankoop doet, bent u de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking die plaatsvindt in het kader van de verkoop.

De Adverteerder en Adtraction gaan een zakelijke relatie aan voor "Partner Marketing", wat betekent dat Adverteerder en Adtraction persoonsgegevens met elkaar moeten uitwisselen. In dit geval zijn de Adverteerder en Adtraction onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken. Dit betekent dat de Adverteerder aan Adtraction moet kunnen garanderen dat de aan Adtraction overgedragen persoonsgegevens zijn verwerkt in overeenstemming met de legitieme doeleinden en beveiligingsvereisten die zijn opgenomen in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Welke overeenkomsten worden er aangegaan

Normaal gesproken zijn Adtraction en de Adverteerder onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken en zij zullen daarom een Overeenkomst inzake gegevensoverdracht aangaan. De Overeenkomst inzake gegevensoverdracht vormt een aanvulling op de Samenwerkingsovereenkomst die wij zijn aangegaan of zullen aangaan. Dit is nodig omdat de Samenwerkingsovereenkomst alleen de algemene voorwaarden van de dienstverlening van Adtraction regelt en niet hoe persoonsgegevens worden verwerkt.

Stel relevant beleid vast

Adtraction verlangt dat alle Adverteerders die zich aansluiten bij het platform van Adtraction persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening verwerken in overeenstemming met de AVG en andere aanvullende wetgeving inzake privacybescherming. Dit betekent onder andere dat u als Adverteerder wettelijke gronden moet hebben voor elke verwerking van persoonsgegevens en dat u de betrokken personen informeert over hoe u hun gegevens verwerkt. Adtraction raadt u aan om duidelijk te maken hoe u voldoet aan de vereisten van de AVG door een beleid inzake persoonsgegevens en/of een cookiebeleid op te stellen. We raden u ook aan om juridische experts te raadplegen om te bekijken welke andere maatregelen nodig zijn in verband met de AVG.

Als u een Partner bent

Verwerkingsverantwoordelijke

Een natuurlijk of rechtspersoon die het doel en de middelen voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens bepaalt, is ook de verwerkingsverantwoordelijke voor dergelijke gegevens. Wanneer u zich als Partner aansluit bij het Adtraction platform, betekent dit dat u verantwoordelijk bent voor de persoonsgegevens die u verzamelt en verwerkt wanneer iemand uw website bezoekt. Als u bijvoorbeeld het IP-adres van een bezoeker bewaart, bent u de verwerkingsverantwoordelijke voor de wijze waarop het IP-adres wordt verwerkt.

Normaal gesproken beslissen Adtraction en de Partner onafhankelijk van elkaar het doel en de middelen voor de verwerking die beide partijen zelf uitvoeren. De partijen worden daarom beschouwd als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken.

Welke overeenkomsten worden er aangegaan

Normaal gesproken zijn Adtraction en de Partner onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken en zij zullen daarom een Overeenkomst inzake gegevensoverdracht aangaan. De Overeenkomst inzake gegevensoverdracht vormt een aanvulling op de Partnerovereenkomst die wij zijn aangegaan of zullen aangaan. Dit is nodig omdat de Partnerovereenkomst alleen de algemene voorwaarden van de dienstverlening van Adtraction regelt en niet hoe persoonsgegevens worden verwerkt.

Informatie voor bezoekers

Als partner moet u uw bezoekers informeren dat uw website trackinglinks bevat. De informatie kan zowel rechtstreeks in verband met de advertentie met het kopje"Bevat uw trackinglink"als ook in uw beleid inzake persoonsgegevens of cookiebeleid worden verstrekt. Voorbeeld van tekst:

[Naam van uw website] neemt deel aan verschillende partnerprogramma's via Adtraction AB. Het doel van deelname aan de partnerprogramma's is om commissie te verdienen door te linken naar Adverteerders.

Als Partner moet u uw bezoekers ook informeren dat er bepaalde persoonsgegevens worden verzameld wanneer iemand uw website bezoekt. Voorbeeld van tekst:

Verzamelen van persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt

Als u onze website alleen gebruikt om informatie te verkrijgen en u zich niet registreert of ons persoonlijke gegevens stuurt, verwerken wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser ons stuurt. In dergelijke gevallen verzamelen we alleen de onderstaande gegevens, die nodig zijn om de veiligheid en stabiliteit van de website te waarborgen.

  • IP-nummer

  • Datum en tijd van de vraag

  • Tijdzone

  • Welke webpagina wordt er geladen

  • Toegangsstatus / HTTP-status

  • Hoeveelheid overgedragen gegevens

  • Website van waaruit bezoekers laden wordt uitgevoerd

  • Browser

  • Besturingssysteem

  • Browserversie en taalinstellingen

Stel relevant beleid vast

Adtraction verlangt dat alle Partners die zich aansluiten bij het platform van Adtraction persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening verwerken in overeenstemming met de AVG en andere aanvullende wetgeving inzake privacybescherming. Dit betekent onder andere dat u als Partner wettelijke gronden moet hebben voor elke verwerking van persoonsgegevens en dat u de betrokken personen informeert over hoe u hun gegevens verwerkt. Adtraction raadt u aan om duidelijk te maken hoe u voldoet aan de vereisten van de AVG door een beleid inzake persoonsgegevens en/of een cookiebeleid op te stellen. We raden u ook aan om juridische experts te raadplegen om te bekijken welke andere maatregelen nodig zijn in verband met de AVG.

Krijg de laatste info van onze blog.

Zie meer artikelen