Adtraction Blogg

Et åpent brev fra Simon Gustafson, CEO hos Adtraction

I denne artikkelen deler Simon Gustafson, CEO hos Adtraction, sine tanker om viktigheten av å sette publisister og annonsører først.

Adtractions raison d'être er å skape verdi for annonsører og publisister. Ved å følge prinsippet om verdiskapning er vi overbevist ikke bare om at vi gjør det rette for Adtraction sin utvikling, men også at vi bidrar positivt til hvordan industrien som helhet utvikler seg. 

Support, transparens og lokal tilstedeværelse 

Vår strategi og måten vi opererer på er et resultat av tre enkle prinsipper. Vi jobber for å tilby overlegen support, vi ønsker å være transparente og vi har lokal tilstedeværelse. Support, transparens og lokal tilstedeværelse er grunnpilarer i arbeidet vi gjør med å støtte partnerne våre, og uten prinsippene tror jeg ikke det ville vært mulig for oss å dyrke den samme orienteringen mot partnere som vi har i dag. Oppfatningen vår er at Adtraction sin suksess starter med verdiskapning for annonsører og publisister. 

Support er en grunnleggende del av hva vi gjør og hvem vi er, og vi ser gang på gang at support hjelper både publisister og annonsører å generere mer verdi gjennom affiliatemarkedsføring. Annonsører som velger å benytte et nettverk for å drive med affiliatemarkedsføring skal etter vår mening motta proaktiv, dedikert og rask support. Samtidig skal support til enhver tid være tilgjengelig for publisister dersom de støter på problemer. 

Transparens bygger tillit i relasjonene våre med annonsører og publisister, og vi får ofte tilbakemelding om at partnerne våre verdsetter åpenheten hos Adtraction. Det er stor verdi knyttet til ærligheten forbundet med en tjeneste som er 100% transparent, og vi jobber hardt for å leve opp til dette prinsippet i alt vi gjør. Dersom vi for eksempel ikke har tro på at en annonsør vil dra nytte av et samarbeid med oss, vil vi heller ikke anbefale det. Vi jobber til enhver tid for å minimere friksjon og løse problemer, og vi ønsker heller å finne løsninger som gagner begge parter fremfor å finne en løsning som 'ser' riktig ut. 

Det tredje prinsippet er lokal tilstedeværelse. Lokal tilstedeværelse er nøkkelen for å etablere gode relasjoner både til publisister og annonsører. Mens andre nettverk trekker seg tilbake og sentraliserer arbeidet de gjør, åpner vi stadig flere kontorer. Videre gir lokal tilstedeværelse en unik mulighet til å tilegne seg kunnskap om de ulike markedene vi opererer i. På den måten forsikrer vi at teamet vårt er eksperter i de markedene de jobber.

Adtraction sitt overordnede mål er å støtte de bedriftene og partnerne vi jobber med, og denne tilnærmingen gjør det mulig for oss å ha et iboende fokus på resultater. Vi ønsker at våre annonsører og publisister skal være suksessfulle. Det grunnleggende fokuset om å skape gode resultater hjelper oss å etablere gode relasjoner, og de gode relasjonene forbedrer de overordnede resultatene for alle involverte parter. 

Organisasjonskultur

Vi etterstreber å ha en organisasjonskultur dere alle føler seg velkomne, og kjerneverdiene om god support, transparens og lokal tilstedeværelse står sterkt. Det å bevisst jobbe for å skape økt trivsel har ført til at våre ansatte presterer bra, og viktigst av alt, at de trives på arbeidsplassen. Det kan hevdes at jeg som CEO er partisk, men jeg er overbevist om at dette skinner gjennom og bidrar positivt både for annonsører og publisister. Gjennom årenes løp har kjerneverdiene blitt godt etablert, og de er enkle å forstå også for nye ansatte. Det lave gjennomtrekket gjenspeiles i en staff churn rate på under 10%. 

Adtraction sin bedriftskultur er blant det jeg er mest stolt av. Det er inspirerende å se at de flinke menneskene vi har ansatt, tar inn nye, dyktige personer som bidrar til å videreutvikle kulturen. 

Internt anvender vi nok et viktig prinsipp, nemlig ‘delegate and trust’. Dette prinsippet baserer seg på ideen om at den personen som står nærmest en oppgave eller utfordring er den som er best egnet for å gjøre det. Med en slik måte å jobbe på unngår vi å opprette barrierer for produktivitetsnivået, samtidig som prinsippet resulterer i mer fornøyde og selvstendige ansatte.

Verdien av tydelige, veiledende prinsipper

De siste månedene har vi jobbet hardere enn vi noensinne har gjort tidligere, og å vite hva vi står for har vært ekstra viktig i det som så langt har vært et turbulent 2020.

Den siste tiden har vi sett oss nødt til å forbedre flere av prosessene og funksjonene våre. Adtractions raison d'être er å skape verdi for annonsører og publisister, og ved å sette partnerne våre først har vi faktisk oppnådd mer de siste månedene enn vi normalt gjør gjennom et helt år. 

Jeg er ufattelig stolt av den gode jobben teamet vårt gjør for å støtte partnerne våre i det som for mange er nye omstendigheter. Vi er heldige som fortsatt har hatt vekst den første halvdelen av året, og vi er positivt innstilt til resten av året 2020. 

Få det siste fra Adtraction sin blogg

Ved å sende skjemaet godtar jeg Adtraction sin Personvernpolicy.

Informasjon om GDPR

Cyber Monday 2021

Se flere blogginnlegg