Adtraction Blogg

Reklamemerking i sosiale medier

Dersom du får betaling eller andre fordeler for å omtale eller promotere produkter eller tjenester i dine kanaler uten å være tydelig på reklamemerkingen, kan du holdes ansvarlig for brudd på markedsføringsloven. Dette blogginnlegget forklarer hvordan du som legger ut reklame i sosiale medier må merke innleggene i henhold til markedsføringsloven.

Nedenfor følger en oversikt over:

1. Hva som skal merkes
2. Hvordan du skal merke
3. Hva mer du må tenke på
4. Hva som ikke behøver merking

Punktene i blogginnlegget gjelder for majoriteten av sosiale medier, eksempelvis blogg, Facebook, Snapchat, Instagram og Twitter.

Hva skal merkes?

I følge lovgivning skal all reklame utformes og presenteres slik at det tydelig fremstår som reklame. Dersom du benytter kanaler som inneholder andre typer innhold, er det ditt ansvar å sørge for at markedsføringen skiller seg klart og tydelig fra det andre innholdet.

Eksempler på reklame

  • Betalt innhold der du legger ut noe om et produkt, en tjeneste eller en næringsdrivende. Visste du dette? Her skal innlegg merkes uavhengig av om det er din ærlige mening eller om du har fått føringer av den som har betalt deg.
  • Innhold der du får låne noe, får ting gratis, får delta på reiser eller arrangement, tjenester eller rabatter, mot en underliggende forventning om dette omtales og får eksponering.
  • Ved langsiktige avtaler om at du skal promotere en næringsdrivende, feks. som ambassadør eller samarbeidspartner. Visste du dette? Innlegg skal ikke bare merkes når spesifikke innlegg er avtalt, men også når du omtaler varer eller tjenester en aktør kan gjenkjennes ved og få en påfølgende markedsføringseffekt av.
  • «Konkurranser» eller «giveaways» som avholdes for en aktør.
  • Bruk av annonselenker som gir deg betalt f.eks. per klikk eller kjøp. Visste du dette? Det betyr at ethvert innlegg med affiliatelenker skal merkes tydelig som reklame.
  • Dersom du poster egenreklame for egen næringsvirksomhet. Dette kan eksempelvis være egne kleskolleksjoner eller nettbutikk, samt annet du legger ut i dine kanaler på sosiale medier eller blogg som kan fremme salg av varer eller tjenester du har interesse i.

Tommelfingerregel

Merk innlegg dersom du er du i tvil – better safe than sorry.

Krav til merking gjelder for øvrig i alle medier, og dersom du feks. har reklame i et blogginnlegg, må også innlegg som promoterer dette på Instagram, Snapchat eller Facebook merkes som reklame.

Hvordan skal reklame merkes?

Så lenge loven overholdes slik at reklamen tydelig fremstår som reklame, er det opp til deg hvordan du merker. Formålet er at alle som leser skal kunne oppfatte innlegget som reklame før eller samtidig som de ser det du har lagt ut.

For at markedsføringen tydelig skal fremgå som reklame må merkingen ha

  • fremtredende plassering
  • tydelig skrift
  • stor nok skriftstørrelse
  • tydelig formulering: eks. på ord som er tydelige nok er «reklame» eller «annonse»

Eksempel

I de fleste tilfeller vil ikke «mannen i gata» intuitivt forstå hva ordet «affiliate» innbefatter, og av den grunn er faktisk ikke ordet forklarende nok. Det samme gjelder «i samarbeid med», «konkurranse», «annonselenker» eller «anbefaling for».

Visste du det?

Merkingen skal ikke bare vise at innlegget er «reklame» – det må i tillegg tydelig fremgå hvem det reklameres for.

Forbrukertilsynets eksempler på god merking av reklame på blogg og Instagram: 

Hva behøver ikke reklamemerking? 

Dersom du selv har kjøpt et produkt eller en tjeneste der du ikke har en avtale med en annonsør, står du fritt til å velge hvordan du vil promotere produktet eller tjenesten. Varen eller tjenesten må være kjøpt til fullpris, eller med en rabatt som er tilgjengelig for alle.

Som nevnt tidligere i innlegget er en god tommelfingerregel at innlegget bør reklamemerkes dersom du er i tvil. 

Hva mer må du tenke på?

Barn og unge

Vær ekstra tydelig dersom du har følgere som er under 18 år. Det er vanskeligere for disse å skille hva som er reklame og ikke, ergo, vær tydelig og et bruk et språk som yngre kan forstå.

Feil, villedende og ulovlig reklame

Dersom du publiserer reklame har du et ansvar for at det du legger ut er riktig, slik at du unngår å gi feil inntrykk til lesere.

Videodelingstjenester

Dersom du legger ut reklame på YouTube eller andre videodelingsplattformer, har kringkastingsloven særlige regler som må følges. Les mer på Medietilsynets veiledning her.

Tenk på dette:

Er påstandene du gir om produktet riktig? Kan de dokumenteres?
Har jeg lov til å omtale produktet? Blant annet er det ulovlig med reklame for tobakk, alkohol, uautoriserte pengespill eller ulovlige produkter.

Se mer på Forbrukertilsynets egne sider om du ønsker mer informasjon markedsføringsloven og reklamemerking. Informasjonen er hentet fra Forbrukertilsynets nettsider.

Få det siste fra Adtraction sin blogg

Se flere blogginnlegg