Blog Adtraction

Adtraction wprowadza możliwość tworzenia wspólnych kont dla Partnerów

Marketing partnerski to przede wszystkim współpraca i efektywność, jednak zarządzanie wieloma obszarami działań może być trudne. Platforma Adtraction umożliwia wielu użytkownikom korzystanie z jednego konta, co ułatwia zarządzanie kampaniami reklamowymi.

Możesz tworzyć unikalny profil dla każdego członka swojego zespołu. Dostosowując uprawnienia dla każdego użytkownika, masz kontrolę nad tym które funkcje konta, rynki i kanały są dla nich dostępne. Dzięki personalizacji w platformie Adtraction każdy w zespole może się skupić na swoich zadaniach, jednocześnie zachowując poufność danych.


Funkcja wielu użytkowników w panelu Adtraction pozwala Ci przydzielić określone uprawnienia dotyczące rynków i kanałów członkom swojego zespołu. 

To znaczy, że jeśli masz oddzielne grupy pracowników zajmujących się różnymi lokalizacjami geograficznymi lub kanałami marketingowymi, możesz nadać im dostęp tylko do niezbędnych narzędzi i danych potrzebnych do odniesienia sukcesu.


Dodawanie wielu użytkowników do Twojego konta Adtraction jest proste:


1. Zaloguj się na swoje konto. 

2. Przejdź do zakładki Konto > Użytkownicy.

3. Kliknij „Dodaj użytkownika” i wprowadź odpowiednie dane. 

4. Określ dostęp do funkcji konta, rynków i kanałów.

5. Zaproś członka zespołu do dołączenia z ich unikalnymi uprawnieniami dostępu. 


To proste! Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy podczas konfigurowania profili dla wielu użytkowników, nasz dedykowany zespół wsparcia zawsze jest gotowy, aby Ci pomóc

Zobacz więcej postów