Blog Adtraction

Informacje dotyczące RODO

Adtraction dba o integralność danych, dlatego podjęliśmy szeroko zakrojone kroki, aby mieć pewność, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności, takimi jak Rozporządzenie (UE) 2016/679 („RODO”). Dane osobowe obejmują, na przykład, nazwiska i adresy IP, które można bezpośrednio lub pośrednio przypisać osobie fizycznej. Między innymi ustanowiliśmy politykę danych osobowych i politykę plików cookie, w których wyjaśniamy, jakie dane osobowe Adtraction przetwarza i w jaki sposób to robi. Poniżej przedstawiono również informacje dla naszych reklamodawców („Reklamodawca”) i partnerów („Partner”) o tym, co należy pamiętać podczas przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania z usługi Adtraction.

Jeśli jesteś Reklamodawcą

Administrator danych

Osoba fizyczna lub prawna, która decyduje o celu i środkach konkretnego przetwarzania danych osobowych. Gdy jako Reklamodawca dołączysz do platformy Adtraction, oznacza to, że będziesz odpowiedzialny za dane osobowe, które gromadzisz i przetwarzasz, po tym, jak odwiedzający wszedł na Twoją stronę internetową, klikając w link śledzący. Na przykład jeśli odwiedzający dokona zakupu, będziesz administratorem danych w zakresie przetwarzania, które odbywa się w ramach sprzedaży.

Reklamodawca i Adtraction wchodzą w relację biznesową w celu „Marketingu partnerskiego”, co oznacza, że Reklamodawca i Adtraction będą musieli wymieniać między sobą dane osobowe. W tym przypadku Reklamodawca i Adtraction są niezależnymi administratorami danych. Oznacza to, że Reklamodawca musi być w stanie zagwarantować Adtraction, że dane osobowe przekazane do Adtraction zostały przetworzone zgodnie z uzasadnionymi celami i wymogami bezpieczeństwa, które pojawiają się w obowiązujących przepisach o ochronie danych.

Jakie umowy zostaną zawarte

W normalnym przypadku Adtraction i Reklamodawca są niezależnymi administratorami danych i w związku z tym zawrą Umowę Przeniesienia Danych. Umowa Przeniesienia Danych stanowi uzupełnienie Umowy o Współpracy, którą zawarliśmy lub zawrzemy. Jest to konieczne, ponieważ Umowa o Współpracy reguluje jedynie warunki świadczenia usługi Adtraction, a nie sposób przetwarzania danych osobowych.

Ustalanie odpowiednich polityk

Adtraction wymaga od wszystkich Reklamodawców, którzy dołączają do platformy Adtraction, przetwarzania danych osobowych w ramach usługi zgodnie z RODO i innymi uzupełniającymi przepisami o ochronie prywatności. Oznacza to między innymi, że jako Reklamodawca musisz mieć podstawy prawne do wszelkiego przetwarzania danych osobowych oraz że informujesz zainteresowane osoby o tym, jak przetwarzasz ich dane. Adtraction zaleca, abyś wyjaśnił, w jaki sposób spełniasz wymagania RODO, ustanawiając politykę dotyczącą danych osobowych i/lub politykę dotyczącą plików cookie. Zachęcamy również do skonsultowania się z ekspertami prawnymi, aby dowiedzieć się, jakie inne środki są wymagane w związku z RODO.

Jeśli jesteś Partnerem

Administrator danych

Osoba fizyczna lub prawna, która decyduje o celu i środkach konkretnego przetwarzania danych osobowych. Gdy jako Partner dołączysz do platformy Adtraction, oznacza to, że będziesz odpowiedzialny za dane osobowe, które zbierasz i przetwarzasz, gdy osoba odwiedza Twoją stronę. Na przykład jeśli zbierzesz adres IP odwiedzającego, będziesz administratorem danych w celu przetwarzania, które odbywa się za pomocą adresu IP.

Zazwyczaj Adtraction i Partner samodzielnie decydują o celu i środkach przetwarzania, które każda ze stron wykonuje samodzielnie. Strony są zatem uważane za niezależnych administratorów danych.

Jakie umowy zostaną zawarte

W normalnym przypadku Adtraction i Partner są niezależnymi administratorami danych i w związku z tym zawrą Umowę Przeniesienia Danych. Umowa Przeniesienia Danych stanowi uzupełnienie Umowy Partnerstwa, którą zawarliśmy lub zawrzemy. Jest to konieczne, ponieważ Umowa Partnerstwa reguluje jedynie warunki świadczenia usługi Adtraction, a nie sposób przetwarzania danych osobowych.

Informacje dla odwiedzających

Jako Partner musisz poinformować odwiedzających, że Twoja witryna zawiera linki śledzące. Informacje mogą być podane zarówno bezpośrednio w związku z reklamą z nagłówkiem „Zawiera Twój link śledzący”, jak i w Twojej polityce danych osobowych lub polityce plików cookie. Przykład tekstu:

[Nazwa Twojej witryny] uczestniczy w różnych programach partnerskich za pośrednictwem Adtraction AB. Celem uczestnictwa w programach partnerskich jest zarabianie prowizji poprzez łączenie z Reklamodawcami.

Jako Partner musisz również poinformować odwiedzających, że niektóre dane osobowe są gromadzone, gdy dana osoba odwiedza Twoją witrynę. Przykład tekstu:

Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Jeśli korzystasz z naszej witryny wyłącznie w celu uzyskania informacji i nie rejestrujesz ani nie przesyłasz nam żadnych danych osobowych, przetwarzamy tylko te dane osobowe, które przesyła nam Twoja przeglądarka. W takich przypadkach zbieramy tylko poniższe dane, które są potrzebne do zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności serwisu.

  • Numer IP

  • Data i godzina zapytania

  • Strefa czasowa

  • Która strona internetowa się ładuje

  • Status dostępu / status HTTP

  • Ilość przesłanych danych

  • Strona internetowa, z której odbywa się ładowanie odwiedzającego

  • Przeglądarka

  • System operacyjny

  • Wersja przeglądarki i ustawienia językowe

Ustal odpowiednią Politykę Prywatności

Adtraction wymaga od wszystkich Partnerów, którzy dołączają do platformy Adtraction, przetwarzania danych osobowych w ramach usługi zgodnie z RODO i innymi uzupełniającymi przepisami o ochronie prywatności. Oznacza to między innymi, że jako Partner musisz mieć podstawy prawne do wszelkiego przetwarzania danych osobowych oraz że informujesz zainteresowane osoby o tym, jak przetwarzasz ich dane. Adtraction zaleca, abyś wyjaśnił, w jaki sposób spełniasz wymagania RODO, ustanawiając politykę dotyczącą danych osobowych i/lub politykę dotyczącą plików cookie. Zachęcamy również do skonsultowania się z ekspertami prawnymi, aby dowiedzieć się, jakie inne środki są wymagane w związku z RODO.

Otrzymaj najnowsze info z naszego bloga

Zobacz więcej postów