Blog Adtraction

Co musi wiedzieć Wydawca finansowy na temat Ustawy Antylichwiarskiej?

Wczoraj tj. 18 czerwca 2019 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy antylichwiarskiej (UD145), która wprowadza nowe obostrzenia dla firm pożyczkowych. Wpływa to bezpośrednio na działalność naszych Wydawców finansowych, dlatego przesyłamy informacje na temat zmian.

Nadzór KNF

Wprowadzony zostanie nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad wykonywaniem działalności pożyczkowej zgodnie z ustawą oraz celem zapewnienia bezpieczeństwa rynku finansowego. Dodatkowo powstaje obowiązek raportowania do nadzoru pełnych danych portfelowych, informacji o źródłach pochodzenia kapitału oraz wynikach finansowych przedsiębiorstwa. KNF może żądać dodatkowych informacji i wyjaśnień oraz wydawać rekomendacje. Może również nakładać kary na przedsiębiorstwo, osobę zarządzającą oraz wykreślić instytucję pożyczkową z rejestru.

Oświadczenie o dochodach i wydatkach

Obowiązek odebrania oświadczenia o dochodach i wydatkach od klienta przed udzielaniem pożyczki. Każde takie oświadczenie należy sprawdzić, poprzez otrzymanie zaświadczenia o dochodach od pracodawcy, dokumentów od organów administracji publicznej, danych BIK lub danych z biur informacji kredytowej. Oświadczenie wraz z wynikiem weryfikacji muszą być załącznikiem do umowy pożyczki.

Ograniczenie zbywania i dochodzenia wierzytelności

W przypadku udzielenia pożyczki konsumentowi, o którym wiemy, że w momencie otrzymania posiadał inne zobowiązania przeterminowane powyżej 6 miesięcy, albo nie pobrano oświadczenia o dochodach lub nie zostało takie oświadczenie zweryfikowane, a pożyczka nie była udzielona na spłatę innej pożyczki, to takiej pożyczki nie można zbyć ani dochodzić.

Zobowiązanie raportowania do baz

Obowiązek raportowania faktu udzielenia pożyczki i opóźnień w spłacie do BIK lub biura informacji gospodarczej.

Obniżenie limitu pozaodsetkowych kosztów

Obniżony limit pozaodsetkowych kosztów kredytów i pożyczek według wzoru: bazowe 20% dla umowy + 25% w skali roku, co oznacza max. 45% w skali roku. Koszty te w całym okresie kredytowania nie mogą przekroczyć 75%. 

Wydłużenia ograniczenia rolowania na podmioty powiązane

Reguła 120 dni dotycząca łączenia kosztów kolejnych pożyczek pod limitem pierwszej, zostaje rozszerzona na podmioty powiązane w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 

Rozciągnięcie odpowiedzialności na pośredników

Odpowiedzialność za pobieranie przez pośredników dodatkowych opłat przekraczających limit przeniesiona zostaje na instytucje pożyczkową w imieniu której działa pośrednik.

Przepisy karne

Kto żąda odsetek, odsetek karnych lub kosztów pozaodsetkowych dwukrotnie wyższych niż dopuszczalne ustawą podlega karze od 3 miesięcy do lat 5.

Wejście w życie nowych przepisów

Powyższe przepisy mają zastosowanie do czynności prawnych dokonanych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, a Vacatio legis to 6 miesięcy.

Co następnie?

Następnym krokiem jest skierowanie tej ustawy do Sejmu. Istnieje wtedy możliwość wprowadzenia zmian lub poprawej. Ten projekt powinien być również notyfikowany przy Komisji Europejskiej. Może to wiązać się z lekkim opóźnieniem prac nad ustawą, ale też niekoniecznie. Analitycy przewidują, że projekt zostanie przyjęty w obecnej kadencji sejmu, dlatego konsekwencją tego może być fakt, że nowe przepisy będą obowiązywały już w pierwszym kwartale roku 2020.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Powiązane posty

Trzy sposoby na zwiększenie współczynników konwersji
Porady SEO dla wydawców
Jak stworzyć kolaż w narzędziu do tworzenia kolaży w systemie Adtraction

Nowy pożyczkodawca Revolino w Money Guru

Przeczytaj post

Skuteczny e-mail marketing - jaką strategię obrać? Porady dla marketerów

Przeczytaj post

Widget porównywarka dostępny w Adtraction

Przeczytaj post

Otrzymaj najnowsze info z naszego bloga

Wysyłając formularz akceptuję Politykę prywatności

W jaki sposób programy afiliacyjne działają teraz inaczej?

Przeczytaj post

Czym jest wirtualny influencer?

Przeczytaj post

Kody rabatowe jednorazowego użytku w marketingu afiliacyjnym

Przeczytaj post

Międzynarodowy Dzień Kobiet 2020

Przeczytaj post

Czego możemy się spodziewać w marketingu afiliacyjnym w 2020 roku?

Przeczytaj post

Rola reklamodawcy w rozwoju kampanii afiliacyjnej

Przeczytaj post

Jak zwiększyć sprzedaż w sklepie internetowym dzięki marketingowi afiliacyjnemu?

Przeczytaj post
Zobacz więcej postów