Vivus.pl

CPS (nowy klient): 4,5%
CPS2 (powracający klient): 3,0%
BONUS/FLAT FEE_01.2021: 0,0 PLN
BONUS/FLAT FEE_02.2021: 0,0 PLN

Vivus.pl Program Afiliacyjny

O nas

Vivus.pl jest firmą oferującą pożyczki online:

 • Pierwsza pożyczka – pożyczysz od 100 PLN do 3000 PLN
 • Kolejna pożyczka – pożyczysz od 100 do 7500 PLN
 • Spłata pierwszej pożyczki w 30 dni lub 61 dni
 • Spłata kolejnej pożyczki w 30 dni
 • Komunikacja wykorzystywana w promocji tego produktu powinna zawsze zawierać komunikat prawny, który zawiera przykład reprezentatywny, dostarczany przez zespół marketingu Vivus.pl.
 • W przypadku wprowadzenia przez Vivus.pl ofert promocyjnych dotyczących udzielania rabatów od kosztów pożyczki to jest prowizji, opłat, odsetek konieczne jest wyświetlanie komunikatu prawnego, który zawiera przykład reprezentatywny, dostarczonego przez zespół marketingu Vivus.pl
 • Jesteśmy pożyczkodawcą, nie brokerem.

Metoda zliczania

Konfiguracja server 2 server, post back z transactionID, publisher id lub token. Kody mierzące przez GTM w razie potrzeby.

Zasady reklamowe i ograniczenia

Dozwolone

 • Strony z treścią/blogi/portale
 • Porównywarki ofert

Zabronione bez formalnej zgody

 • Duplikowanie, kopiowanie kont społecznościowych, stron docelowych (LP) Vivus.pl oraz witryn bez formalnej zgody lokalnego zespołu marketingu
 • Email / SMS Retargeting
 • E-mail marketing
 • Display Retargeting / RTB / Programmatic
 • Międzynarodowe aktywności z wyjątkiem ciastek pochodzących z targetowanego kraju

Aby skorzystać z powyższych kanałów wymagana jest zgoda naszego lokalnego zespołu marketingu.

Niedozwolone

 • Search Engine Marketing (SEM)
 • Wykorzystanie brandu / znaków towarowych w wyszukiwarce, (jako słowo kluczowe, w treści reklamy oraz jako wyświetlany adres URL)
 • Wykorzystanie brandu / znaków towarowych w nazwie domeny (również, jako część składowa nazwy)
 • Ruch motywowany
 • Toolbars / Shareware software
 • Auto dialery
 • Wydawcy kuponowi
 • Wydawcy cashbackowi
 • Traffic Broker / Arbitraż
 • TPV - True Post View - iSales - Performance Based CPM
 • Popupy/Popundery/SiteUndery
 • Korejestracja
 • Treści dla dorosłych / Strony o tematyce wrażliwej (Porn, 18+, etc)

Duplikowanie czy tworzenie nowych kont w mediach społecznościowych dla pożyczki lub marki Vivus.pl, duplikowanie / kopiowanie naszych stron docelowych i stron internetowych bez uprzedniej akceptacji działu marketingu Vivus.pl jest zabronione.

Treści zakazane w reklamach oraz na stronach:

 • 100% akceptacja
 • wypłata środków w 15 min
 • akceptacja złej historii kredytowej
 • bez konta w banku
 • najszybciej
 • gwarancja akceptacji
 • natychmiastowa akceptacja
 • natychmiastowe środki
 • pożyczka w kilka minut
 • pożyczka bez BIK
 • Pożyczka bez sprawdzania zdolności kredytowej
 • Pożyczka za darmo, bez kosztów, za 0zł lub podobne znaczenie (wyjątek - uzyskanie uprzedniej zgody działu marketingu i spełnieniu dodatkowych warunków, co do zamieszczenia obowiązkowej treści)

Ani innych o podobnym znaczeniu.

Długość życia ciastek

Długość życia ciastek jest ustawiona na 7 dni.

Nie dostosowanie się do powyższych reguł będzie skutkowało usunięciem z programu oraz anulowaniem prowizji.

W materiałach reklamowych od 22 października 2017 konieczne będzie zaprezentowanie wartości RRSO danego produktu, w sposób czytelny i wielkością fontu taką, jak największy font użyty do poinformowania o produkcie.

Podstawowe informacje o produkcie

Pierwsza pożyczka

➢ Kwota: do 3000 PLN

➢ Okres: 30 dni lub 61 dni

➢ Klient ma możliwość zrobienia 2 przedłużeń na 30 dni zgodnie z cennikiem umieszczonym w Umowie

➢ Klient będzie miał możliwość dobrania kwoty dodatkowej w ramach przyznanego limitu

➢ Wypłata pożyczki: niezwłocznie po wydaniu przez pożyczkodawcę pozytywnej decyzji kredytowej

➢ Przedłużenie terminu spłaty: do 2 razy

➢ Dostępne okresy przedłużenia: 30 dni

➢ Możliwość wnioskowania o kolejną pożyczkę tuż po spłacie poprzedniej

Kolejna pożyczka

➢ Kwota: od 100 do 7 500 PLN

➢ Okres: 30 dni

➢ Klient nie będzie miał dostępnego standardowego przedłużenia.

➢ Klient będzie miał możliwość dobrania dodatkowej kwoty w ramach przyznanego limitu

Kto może wziąć pożyczkę?

Pożyczkę w Vivus.pl może wziąć osoba, która spełnia następujące wymagania:

➢ jest w wieku od 19 do 78 lat,

➢ posiada polskie obywatelstwo,

➢ posiada aktualny numer i serię dowodu osobistego,

➢ posiada aktywny numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail,

➢ posiada konto osobiste,

➢ posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

➢ jest konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy o Kredycie Konsumenckim,

➢ uzyska pozytywną ocenę zdolności kredytowej, ➢ zawrze z nami Umowę pożyczki.

Wymagane dane:

➢ Imię, nazwisko, pesel, seria i numer dowodu

➢ Telefon komórkowy

➢ Konto bankowe w jednym z banków w Polsce

➢ Adres e-mail (dotyczy kanału online)

➢ Szczegóły zatrudnienia (dotyczy kanału online)

About us

Vivus.pl is a company that offers fast online loans:

 • First loan - borrow from 100 PLN to 3000 PLN
 • Next Loan – borrow from 100 PLN to 7500 PLN
 • Pay it back in 30 or 61 days (first loan)
 • Pay it back in 30 days (next loan)
 • Your first loan in www.vivus.pl is no commission and no interest, you repay same amount that was borrowed (if the loan is repaid on time). Communication of this product should always include legal text, containing a representative example, provided by Vivus.pl marketing team.
 • In case of promotional activities related with discounts on loan costs (that is fees, commissions, interests), communications should always include legal text, containing a representative example, provided by Vivus.pl marketing team.
 • We’re lender, not a broker

Tracking method

Server 2 server configuration, post back with transactionID, publisher id or token. Tracking codes via GTM if needed.

Advertising terms and restrictions

PERMITED

 • Content Pages/Blogs/Portals
 • Offer Comparison Sites

NOT PERMITTED UNLESS APPROVED

 • Duplication or recreation of Vivus.pl social media accounts, Landing Pages and websites
 • Email / SMS Retargeting
 • E-mail marketing
 • Display Retargeting / RTB / Programmatic
 • International Activities unless the cookies or user originates from targeted countries

In order to use the channel listed above please obtain a formal approval from our local online marketing team.

NOT PERMITED

 • Search Engine Marketing (SEM)
 • SEM: brand as search keywords, in the ad text and in the Display URL
 • Brand Keywords in domain names (also as an element)
 • Incentivized Offers
 • Toolbars / Shareware software
 • Auto dialers
 • Coupon publishers
 • Cashback/Loyalty
 • Traffic Broker / Arbitrage
 • TPV - True Post View - iSales - Performance Based CPM
 • Popups/Popunders/SiteUnders
 • Co-Registration
 • Adult / Sensitive content websites (Porn,18+,etc)

Please do not duplicate or recreate our social media accounts, our Landing Pages and websites unless it has been approved by our local marketing representative.

PROHIBITED AD/LANDING PAGE CONTENT:

 • 100% Approval
 • 15 minute funding
 • Bad Credit OK
 • Don't Need a Bank Account or Checking Account
 • Fastest
 • Guaranteed approval
 • Instant Approval
 • Instant Funding
 • Loans in Minutes
 • No credit check
 • No Credit OK
 • Quickest
 • Loan for free, with no costs, for PLN 0 or similar (exception - obtaining the prior consent of the marketing department and meeting additional conditions for placing mandatory content)

And any other similar

Cookie time

Cookie time is set for 7 (seven) days.

Failure to adhere to the terms and conditions will result in removal from the program and commission cancelation.

In all advertising materials (in all media channels) starting from 22 October 2017, it will be necessary to show RRSO value (APR) in a legible manner using the largest font that is present in the ad message.

Utwórz konto

Zostań wydawcą Vivus.pl

 1. Stwórz darmowe konto

 2. Wybierz Vivus.pl. 
  Twoja aplikacja zostanie przetworzona w ciągu 24 godzin

 3. Podłącz link do Vivus.pl na swojej stronie lub blogu

 4. Zarabiaj gdy Twoi czytelnicy klikną w umieszczone linki i dokonają zakupu u naszych Reklamodawców

Jak działa marketing afiliacyjny

 1. Affiliate types

  Wydawca wstawia linki do Reklamodawców.

 2. Arrow next

  Odwiedzający klika
  w link.

 3. Advertiser shopping cart

  Odwiedzający kupuje u Reklamodawcy.

 4. Arrow next

  Zakup jest śledzony
  przez Adtraction.

 5. Recieves money

  Wydawca otrzymuje prowizję.

FAQ

Ta strona prezentuje często zadawane pytania na temat sieci afiliacyjnej Adtraction i pomaga w rozpoczęciu zarabiania pieniędzy jako wydawca. Jeżeli masz pytania na które nie ma odpowiedzi poniżej, możesz śmiało się z nami skontaktować support@adtraction.com.