Klara lån

En sökmotor för små lån

Klara lån Affiliate / Partnerprogram

Presentation (ENG below)

Klara Lån - en sökmotor för små lån

Klara Lån är en helt kostnadsfri tjänst för konsumenter.

När kunden ansöker via Klara Lån skickas ansökan till över 10 långivare och vi presenterar sedan

flera erbjudanden för kunden. Allt kunden behöver göra är att välja alternativet med lägst kostnad och

bäst villkor, och godkänna det på långivarens webbplats. Klart!

Klara Lån står under Finansinspektionens tillsyn och följer Konsumentverkets riktlinjer.

Kostar det något?

Att ansöka om lån via Klara Lån är helt gratis! Det tillkommer inga räntepåslag eller extra kostnader

för dig. I stället får Klara Lån provision från den långivare som du väljer. På så vis kan vår tjänst vara

gratis för dig som kund!

En ansökan är inte bindande vilket innebär att du när som helst innan du skrivit på kan välja att inte

fullfölja.

Vem kan ansöka om lån?

Grundkraven är att du är minst 18 år, har en årsinkomst på minst 100 000 kronor, fast bostad i

Sverige och har inte någon skuld hos kronofogden (skuldsaldo).

Har du skulder hos kronofogden kan vi tyvärr inte hjälpa dig med lån.

Kan jag låna om jag har betalningsanmärkningar?

Du som har betalningsanmärkningar kan ansöka om lån under förutsättning att grundkraven är

uppfyllda, dvs att du är minst 18 år, har en årsinkomst på minst 100 000 kronor, fast bostad i Sverige

och har inte någon skuld hos kronofogden (skuldsaldo).

Kan jag ansöka utan UC?

Det går bra att ansöka om lån utan att en kreditupplysning hos Upplysningscentralen (UC) görs. Om

du väljer att ansöka utan UC kommer vi endast att kontakta långivare som använder sig av andra

lösningar än UC, vilket är Bisnode och Creditsafe. Notera att även dessa tjänster skickar brev med

omfrågandekopior till dig när långivarna har tittat på din kreditupplysning.

Kom ihåg att om du väljer att göra din ansökan med UC kan du få bättre lånevillkor eftersom vi då kan

kontakta fler långivare!

Hur mycket får jag låna?

Det bestäms inte av Klara Lån utan av de långivare som vi samarbetar med.

Varje långivare behandlar din ansökan individuellt och det belopp du erbjuds avgörs av den

kreditupplysning som utförs av långivarna samt deras bedömningar av din återbetalningsförmåga och

kreditrisk.

Vad kan jag låna till?

Du bestämmer själv vad du vill använda pengarna till!

Registreras en eller flera kreditupplysningar?

Om du ansöker om lån på max 30 000 kronor kommer ingen kreditupplysning hos

Upplysningcentralen (UC) att göras. Vi kommer då endast att skicka din ansökan till långivare som

använder sig av Bisnode och Creditsafe. Notera att även dessa tjänster skickar brev med

omfrågandekopior till dig när långivarna har tittat på din kreditupplysning.

Om du ansöker om lån över 30 000 kronor kommer även UC att användas.Endast 1 kreditupplysning

hos UC kommer att registreras på dig men du kan få flera omfrågandekopior från de långivare som

har tittat på din kreditupplysning.

Vilken ränta får jag?

Räntan sätts inte av Klara Lån utan av de långivare som vi samarbetar med. Varje långivare

behandlar din ansökan individuellt och den ränta du får bestäms utifrån den kreditupplysning som

långivarna utför, samt deras riskbedömningar om din återbetalningsförmåga och kreditrisk.

 

Regler för Publisher som har Klara Låns formulär på sin sajt

Det ska i alla sammanhang där den tjänst som Klara Lån tillhandahåller presenteras, marknadsförs

eller dyl. av Publisher framgå att Klara Lån är kreditförmedlare och är ansvarigt för de erbjudanden

som presenteras av Publisher.

Publisher får inte ägna sig åt någon form av rådgivning avseende vilken kredit konsumenten bör välja

eller rådgivning avseende andra beslut kopplade till kreditförmedlingen. I den mån en Publisher utför

rådgivningsaktiviter av något slag kopplat till kreditförmedling kan detta komma att medföra

tillståndsplikt för kreditförmedling.

Om Finansinspektionen skulle finna att en Publisher är tillståndspliktig för konsumentkreditförmedling

kan myndigheten ingripa mot Publisher genom ett föreläggande om att upphöra med verksamheten

enligt 24 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter (”LVK”). Finansinspektionen

har även rätt att förena ett sådant föreläggande med vite enligt 32 § LVK.

Publisher är därför skyldig att genomgående på sin webbplats vara tydlig i att det är Klara Lån Sverige

AB som är förmedlare av konsumentkrediter och står under tillsyn av Finansinspektionen. Publisher

åtar sig därför att på sin webbsida presentera den skrift som anges på stycke 4 under rubriken

”Summary in English of the Publishers obligations”.

Publisher ska på den webbplats där Klara Låns kreditförmedlingstjänst presenteras, marknadsförs

eller dyl. undvika begreppen ”vi”, ”våra” och dyl. när det refereras till information som har att göra med

tillståndsplikt i syfte att undvika att informationen uppfattas som att även Publisher har tillstånd för

kreditförmedling, detta inkluderar information om avtal med långivare.

I den mån vad som anges under rubriken ”Summary in English of the Publishers obligations” går

utöver vad som anges under denna rubrik avseende Publishers skyldigheter och åtaganden gäller

vad som anges där.

Det är inte tillåtet för Publishers att spara någon data från ansökningsformulär.

Summary in English of Publishers obligations

The Publisher shall display Klara Lån’s web service for loan brokerage on the Publisher Website,

through which the Publisher shall (i) inform Borrowers of available Consumer Lenders, (ii) collect

information regarding Borrowers, (iii) forward loan applications from Borrowers to Consumer Lenders

and (iv) present loan offers from Consumer Lenders to Borrowers.

The Publisher shall only perform the services set out in above and shall not provide any advisory

services to Borrowers regarding loan offers and does not have any right to make any representations

on behalf of Klara Lån or Consumer Lenders or otherwise represent Klara Lån or Consumer Lenders.

The Publisher undertakes to present to following information on its website and in other channels

where Klara Lån is presented.

The Credit is brokered by Klara Lån, a broker between private borrowers and creditors on the internet

regarding private loans, which is registered with and supervised by the Swedish Financial Supervisory

Authority pursuant to the Swedish Certain Consumer Credit-related Operations Act (2014:275).

Throughout, it needs to be clear that Klara Lån, rather than the Publisher, is the broker of the credits.

This means, among other things, that the Publisher must not uses words such us “we”, “our” etc when

referring to the brokerage or other activities that would require a license, or the license itself.

Publishers may not save any data from the apllication forrms.

 

Email marketing copy

[SEND PREVIEWS TO preview+se@adtraction.com & ked@adtraction.com]

Riktlinjer - Email

Affiliates involverade i Adtractions kampanjer för mailutskick måste säkerställa att både tillämplig rätt

och nedanstående riktlinjer följs. Överträdelser kan resultera i indragen ersättning och avstängning.

● Vi tillåter endast utskick till listor som är opt-in.

● Samtliga utskick ska godkännas av Klara Lån och Adtraction. Content för utskick skickas till

följande mail för godkännande: ked@adtraction.com och preview+se@adtraction.com.

Alla email ska innehålla följande:

● Representativt räkneexempel: (Se räkneexempel nedan).

● Avsändare: Det ska tydligt framgå att Klara Lån inte står som avsändare av mailet. Det är

inte tillåtet att utforma mailet så att mottagaren kan få uppfattningen att det har skickats direkt

från Klara Lån.

● “Avregistrera/Unsubscribe”-länk

 

[Räkneexempel]

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. Ett lån på 30 000 kr till 26,05 procentsnominell ränta med en

återbetalningstid på 24 månader,med 24 avbetalningar om 1 617 kronor och 0 kronor i

uppläggnings-/aviavgift ger en effektiv ränta på 29,4 procent. Totalt att återbetalablir 38 808 kronor.

Riktlinjer - SMS

Affiliates måste säkerställa att nedan riktlinjer följs. Överträdelser kan resultera i indragen ersättning

och avstängning.

● Det är ej tillåtet att använda Klara Låns namn som avsändare av SMS:et.

● Vi tillåter endast SMS till listor som är opt-in.

● Content för utskick skickas till följande mail för godkännande: ked@adtraction.com och

preview+se@adtraction.com.

● Alla SMS måste innehålla URL-länk för avregistrering från framtida utskick, alternativt måste

direkt efter första SMS skickas ett SMS innehållande avregistrering via URL-länk

 

Bli partner till Klara lån 

  1. Skapa ett konto hos Adtraction.

  2. Ansök om att gå med i vårt partnerprogram. Kontrollera först programbeskrivningen för att vara säker på att du uppfyller kriterierna.

  3. Vi granskar din kanal för att säkerställa att vi passar för varandra.

  4. När du är godkänd kan du börja använda våra länkar för att marknadsföra våra produkter och tjänster.

Vanliga frågor

Hur fungerar det?

Om du har en webbplats, blogg eller en profil på sociala medier kan du dela våra produkter eller tjänster med din publik och tjäna pengar på alla köp du förmedlar till oss. Det är enkelt och gratis att gå med!

Hur tjänar jag pengar?

Allt du behöver göra är att hänvisa besökare från din webbplats, blogg eller profil till vår webbplats med hjälp av länkar som vi tillhandahåller. När dina användare köper en produkt eller tjänst från oss tjänar du pengar. Enkelt uttryckt: ju fler köp som görs av dina besökare på vår webbplats, desto mer pengar tjänar du!

Hur kvalificerar jag mig?

Skapa ett konto hos Adtraction och läs beskrivningen för vårt partnerprogram för mer information om vilken typ av partners som är kvalificerade.

Hur kommer jag igång?

Det är lätt att gå med i vårt partnerprogram! Följ de fyra stegen ovan.