Whitepaper

9 saker att tänka på när du väljer affiliatenätverk

Affiliatemarknadsföring är prestationsbaserad försäljning på Internet där sk publicister (även “affiliates” eller “publishers”) förmedlar besökare till en annonsör och får betalt endast när dessa utför en överenskommen åtgärd på annonsörens webbplats, såsom att genomföra ett köp.

Modellen fungerar med hjälp av ett affiliatenätverk, en tredje part som hanterar tekniska och administrativa aspekter såsom spårning, support och betalningsflöden. Valet av affiliatenätverk är oftast direkt avgörande för hur framgångsrikt ditt företag blir inom affiliatemarknadsföring. Vi har sammanställt nio punkter som hjälper dig som annonsör göra ett mer informerat val av affiliatenätverk.

1. Avgifter och bindningstid

Betala inte startavgift eller fast månadsavgift. Affiliatemarknadsföring är prestationsbaserad, dvs affiliatenätverket tjänar pengar när det levererar försäljning till din webbplats. Om företrädare för ett nätverk hävdar att de behöver en startavgift eller fast månadsavgift betyder det oftast att de inte tror att de kan leverera tillräckligt mycket trafik till dig för att det skall bli lönsamt för dem. Då är det bättre att välja ett annat nätverk. Gå inte heller med på längre bindningstid än en månad. Nätverkets faktiska kostnad för att starta ett affiliateprogram är inte så hög att de behöver hålla dig kvar längre än så om du inte är nöjd.

2. Konkurrenter

Ett vanligt fel är att undvika de affiliatenätverk som konkurrenterna använder för att på så sätt utsättas för minsta möjliga konkurrens. Det är fel. I stället bör du aktivt leta efter det nätverk där flest konkurrenter finns. Där konkurrenterna finns hittar du nämligen också flest relevanta publicister. Anslut dig till samma affiliatenätverk som konkurrenterna och erbjud ett riktigt attraktivt affiliateprogram för att locka till dig deras etablerade publicister.

3. Rätt sällskap

Kontrollera vilka andra varumärken och företag som är knutna till affiliatenätverket. Detta gör du lättast genom att öppna ett konto som publicist och bläddra igenom de andra affiliateprogram som erbjuds. Jobbar affiliatenätverket med branscher som inte passar dig? Kanske vill du inte att ditt varumärke skall synas i samma sammanhang som erotik eller gambling. Tänk på att ni kan hamna i samma nyhetsbrev eller blogginlägg från affiliatenätverket. Bedöm också i vilket utsträckning nätverket jobbar med större, kända varumärken eftersom dessa tenderar att attrahera högkvalitativa publicister som kan vara av intresse även för dig.

4. Kvalitet, inte kvantitet

Affiliatenätverk berättar gärna hur många publicister eller webbplatser de har i sina nätverk. Det är dock nätverkets kvalitet som är avgörande, snarare än antalet publicister. Kontrolleras publicister på något sätt innan de släpps in i nätverket för att säkerställa att de är relevanta och håller en viss kvalitet? I vissa nätverk faller denna uppgift helt på dig som annonsör, och du blir överöst av ansökningar från utländska publicister eller publicister som inte är relevanta för din verksamhet.

5. Transparens

Vissa affiliatenätverk är sk “black box”, dvs de redovisar inte från vilka webbplatser deras trafik kommer eller vilka publicister som ingår i ditt program. Du får nöja dig med en ospecificerad faktura i slutet på varje månad. Ett framgångsrikt affiliateprogram bygger på goda relationer med publicister. För att du skall kunna jobba effektivt med affiliatemarknadsföring måste du kunna se varifrån trafiken kommer och utvärdera vilka publicister som skall premieras, men också vilka som inte bör finnas i ditt affiliateprogram. Du måste alltid kunna ha en direkt dialog med dina publicister. Kontrollera att det affiliatenätverk du väljer:

  • Redovisar vilka publicister / webbplatser som skickar trafik till dig
  • Låter dig själv avgöra vilka publicister som skall ingå i ditt program
  • Redovisar exakt vilka orders de har förmedlat och som du blir fakturerad för

6. Teknik

Ställ frågor kring vilken typ av teknikplattform som affiliatenätverket använder för spårning och rapportering. Är det ett egenutvecklat system? Var sker utvecklingen? Vissa affiliatenätverk använder plattformar som utvecklas i USA, andra hyr in sig på färdiga lösningar från internationellla tredjepartsleverantörer. Det kan innebära att deras system är mindre väl anpassade för de behov som finns på de nordiska marknaderna, men också att de inte har någon direkt möjlighet att påverka utveckling av ny funktionalitet.

7. Privatpersoner

Att genomföra utbetalningar till privatpersoner kräver hantering av preliminärskatt, arbetsgivaravgifter och kontrolluppgifter. Vissa affiliatenätverk tillåter därför endast företag att ansluta sig som publicister. Detta utestänger många bloggare eftersom de oftast inte jobbar genom egna företag. Om bloggar är en viktig försäljningskanal för dig bör du kontrollera att affiliatenätverket accepterar privatpersoner som affiliates.

8. Support

Du måste alltid kunna ha en smidig dialog med ditt affiliatenätverk. Utvärdera hur snabba de är på att svara på mail, även på kvällstid och på helger. Detta kan du göra genom att dels skicka en förfrågan om att bli annonsör från deras webbplats, men också genom att registrera dig som publicist och skicka in ett supportärende. Om svaret dröjer flera dagar finns risk att du kommer hamna i samma situation även som kund.

9. Bakgrundskontroll

Som med vilken leverantör som helst bör du göra en kontroll av bolaget som driver affiliatenätverket. Kontrollera årsredovisning för att se att bolaget har ordning på sina finanser och att de är så stora som de utger sig för att vara. Kontrollera att de har lokala anställda på de marknader som är viktiga för dig.

Om det fakturerande bolaget finns i utlandet måste du se upp med momsen. Om du bedriver momsfri verksamhet eller har en blandad verksamhet (från ett momsperspektiv) så måste du själva betala moms till Skatteverket även om ett utländskt företag skickar en faktura utan moms (med sk reverse charge). Du slipper alltså inte momsen.

Om du vill veta mer om hur ditt företag kan använda affiliatemarknadsföring, kontakta oss gärna på info@adtraction.com.

Om Adtraction

Adtraction grundades 2007 och är ett av de största affiliatenätverken i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, Warszawa, Madrid, Amsterdam, Berlin och London. Vi jobbar prestationsbaserat, helt utan fasta avgifter. Vi ser transparens och god kundservice som våra främsta styrkor.

Företag som annonserar genom oss är bland andra Lekmer, Åhlens, Apoteket, Cervera och KICKS.

adtraction.com

Whitepaper

Betala endast för resultat – så fungerar marknadsföring via partners

Läs Whitepaper
Whitepaper

7 steg för att komma igång med marknadsföring via partners

Läs Whitepaper