Adtraction Blogg

EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Adtractions erbjudande samt prospekt publicerad

Den 25 november offentliggjorde Adtraction erbjudande samt prospekt inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market.

Adtraction offentliggjorde den 23 november 2021 sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Den 25 november publicerade bolaget ett prospekt för Noteringen och Erbjudandet.

Prospektet, som innehåller fullständiga villkor och anvisningar för Erbjudandet, finns tillgängligt på Adtractions hemsida och på Avanzas hemsida under anmälningsperioden:
https://investor.adtraction.com/se/investor-relations/ipo-2021

Anmälningar från allmänheten ska göras genom Avanzas internettjänst: https://www.avanza.se/kampanjer/adtraction.html

Om Adtraction
Om Adtraction Adtraction är ledande i Norden inom digital marknadsföring via partners. Bolaget är aktivt inom två vertikaler, e-handel och finans, där Adtraction utvecklar och driver en plattform som kopplar samman annonsörer, som vill öka sin försäljning, med olika former av partners, exempelvis digitala magasin, influencers, bloggare, forum, mobilappar och prisjämförelsesajter, som vill skapa intäkter baserat på sitt innehåll och sina besökare.

Adtractions plattform fungerar som en marknadsplats för digital marknadsföring där köpsidan utgörs av annonsörer och säljsidan av partners. Annonsörer samarbetar med partners för att marknadsföra sina produkter eller tjänster online, och betalar provision via Adtraction när detta ger upphov till försäljning.

Under det tredje kvartalet hade Adtractions plattform cirka 1 300 aktiva annonsörer och cirka 7 700 aktiva partners, mellan vilka plattformen årligen förmedlar över 4 miljoner unika transaktioner.

Adtraction har lokala kontor i elva länder i Europa, med huvudkontor i Stockholm.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper som emitterats av Bolaget. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Ett eventuellt erbjudande om att teckna de värdepapper som inkluderas i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt som kommer att tillhandahållas av Adtraction efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Investerare bör inte förvärva några värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande, baserat på annan information än i ett prospekt. Godkännande och registrering av Finansinspektionen av prospektet ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av prospektet.

Få det senaste från vår blogg

Se fler blogginlägg