Adtraction Blogg

Black Week 2023

Black Week är avslutad! Här följer några av höjdpunkterna från årets största shoppingvecka.

Högre ordervärde och volym

Adtractions data visar att det samlade ordervärdet under årets Black Week tydligt översteg föregående års nivå. En sammanställning av försäljningen hos ett stort antal annonsörer inom e-handel på tolv europeiska marknader visar att det totala ordervärdet under Black Week steg med 30 %, samtidigt som det genomsnittliga ordervärdet (AOV) ökade med 12 % jämfört med 2022.

Ofta kan man förvänta sig en minskad försäljningsvolym under perioder med ekonomisk osäkerhet. Tvärtom ökade försäljningsvolymen för en jämförbar grupp annonsörer med 16 % under årets Black Week. 

Trenden under de senaste åren har varit en stegvis minskning av AOV i takt med att Black Week närmar sig. Men under årets Black Week har vi sett en avvikelse från det vanliga mönstret, där AOV ökade veckan före Black Week och nådde sin högsta punkt under själva Black Week. Denna tydliga uppgång i AOV veckan inför Black Week tyder på att fenomenet Black Week sträcker sig över en allt längre period.

Utvecklingen under Black Week

En analys av ordervärden under 2022 jämfört med 2023 visar att de första veckodagarna under Black Week hade en större tillväxt än själva Black Friday.

Ordervärdet på måndagen ökade med 43 % jämfört med motsvarande dag föregående år, medan onsdagen noterade en ökning på 37 %. Själva Black Friday uppvisade en tillväxt på 24 %. Helgen stod för ännu större ökningar, med ett 34 % högre ordervärde på lördagen och en ökning på 35 % på söndagen. I kontrast till detta hade Cyber Monday en mer blygsam tillväxt på 7 %.

Den ökande betydelsen av Black Week, framför allt veckans inledande dagar, är tydlig när man studerar försäljningsvolymen. Under 2022 stod själva Black Friday för 24,6 % av den totala volymen under veckan, vilket minskade till 23,7 % år 2023. Detta mönster är tydligt under resten av veckan, där en större andel av försäljningen sker både de första dagarna i veckan och under helgen. Söndagen, den volymmässigt näst största dagen, stod för 15,2 % av den totala försäljningen 2023, jämfört med 14,9 % under 2022.

Att förlänga Black Friday-erbjudanden över en längre tid är ingen ny företeelse. Begrepp som "Black Weeks", "Black Month" och "Cyber Week" har vuxit i popularitet och indikerar en allt längre period av reor. Dessutom visar den tydliga ökningen i försäljning tidigt under veckan att konsumenterna uppskattar en lugnare och mer utspridd shoppingupplevelse framför en hektisk rea under 24-timmar.

Populära kategorier

Försäljningsvolymen inom kategorierna skönhet och mode ökade med 23 % respektive 21 %. Barn- och familjekategorin upplevde en hög tillväxt på 51 %, medan elektronik såg en ökning med 19 % jämfört med föregående år. Interiörkategorin såg en mer blygsam ökning på 12 %.

Lugnare tempo

Trots den rådande föreställningen om högintensiv shopping under Black Week, visar vår data en överraskande trend med ett lägre tempo hos köparna. Genom att analysera tiden från klick till köp, kan vi konstatera en tydlig förlängning av köpprocessen. På samtliga marknader och hos alla våra partners kan vi se en ökning av den genomsnittliga tiden från klick till köp med över 50 % under Black Week jämfört med de föregående veckorna.

Detta kan tolkas som att kunderna gjorde mer genomtänkta köp under årets Black Week, eller som att de helt enkelt lade mer tid på att leta efter ännu bättre erbjudanden.

Partners

De fem största kategorierna av partners vad gäller försäljningsvolym under Black Week var innehållssajter, cashback-plattformar, katalogtjänster, portaler och Google Shopping-partners.

16 % av de genomförda köpen förmedlades av innehållssajter och 14 % av cashback-plattformar. Katalogtjänster stod för 14 % av köpen, medan portaler och Google Shopping-partners svarade för 11 % respektive 10 %.

Trots en nedgång på 6 % i volymerna från cashbackpartners från 2022 till 2023, stod dessa partners fortfarande för en betydande del av försäljningen, nämligen 14 %. Det indikerar att konsumenterna regelbundet letar efter cashback-möjligheter, vilket understryker hur viktigt det är för annonsörer att synas på dessa plattformar för att attrahera en vidare kundkrets.

Slutsats

Black Week var en framgångsrik vecka för de flesta av Adtractions annonsörer.

Vi har kunnat konstatera en ökning inte bara i ordervärde och AOV, utan även i antalet genomförda köp. Försäljningen var dessutom mer jämnt utspridd över veckan jämfört med tidigare år. Black Friday stod för 23,7 % av veckans totala försäljningsvolym under Black Week.

Trenden att förlänga Black Friday till en längre period av reor fortsätter att växa sig starkare, och det blir spännande att se hur koncept som Black Weeks, Black Month och Cyber Week kommer att utvecklas under de kommande åren.

Om uppgifterna

För ovanstående rapport har Adtraction analyserat data från bolagets partnerprogram inom e-handel på 12 europeiska marknader. Datan är från Black Week 2023 respektive 2022.

Få det senaste från vår blogg

Se fler blogginlägg