Adtraction Blogg

Integrera Google Ads med Adtraction

Adtractions nya integration med Google Ads ger våra publicister möjlighet att automatiskt mäta vilka av deras kampanjer i Google Ads som skapar mest försäljning. Integrationen kopplar ihop Google Ads med Adtractions effektiva konverteringsspårning, vilket tillåter optimering av kampanjer i realtid - direkt i Google Ads kontrollpanel.

Google Ads och affiliatemarknadsföring

Inom affiliatemarknadsföring har det länge varit en utmaning för publicister att koppla ihop transaktioner och trafikkällor. De trafikkällor som använts för att driva trafik till den egna webbplatsen har inte på ett enkelt sätt kunnat kopplas ihop med transaktioner som skapats hos de annonsörer trafiken förmedlas till.

I brist på tillförlitlig data har publicister under alltför lång tid arbetat med fragmenterad information från separata plattformar i kombination med avancerat gissningsarbete för att optimera sina trafikkällor.

Vi vet att detta är ett viktigt problem eftersom mer än 60 % av trafiken inom affiliatemarknadsföring har sitt ursprung i Google sök, Google shopping och Google Display. Adtractions nya integration med Google Ads är ämnad för att lösa just detta problem.

Integrationen med Google Ads

Adtractions integration med Google Ads eliminerar klyftan mellan trafikkälla och konverteringar vilket ger våra publicister möjlighet att analysera och optimera sin trafik - från klick i Google Ads och vidare till köp hos våra annonsörer. 

Integrationen fungerar både för att skicka trafik direkt från Google Ads till en annonsör och, det vanligaste alternativet, för att skicka trafik från Google Ads till en egen webbplats som utrustats med annonser eller länkar från Adtraction.

För det senare alternativet tillhandahåller vi ett JavaScript som automatiskt sparar Google Click ID för all inkommande trafik från Google Ads och applicerar det automatiskt på alla spårningslänkar från från Adtraction. 

Konverteringar som spåras av Adtraction laddas automatiskt upp till publicistens konto i Google Ads. Google Click ID kopplar samman konverteringen hos Adtraction med rätt klick i Google Ads vilket gör det möjligt att använda sig av Google Ads automatiska verktyg för budgivning och optimering av kampanjer.

Integrationen med Google Ads finns tillgänglig för alla publicister under rubriken Verktyg i vänstermenyn.

Få det senaste från vår blogg

Se fler blogginlägg