Adtraction Blogg

Kom igång med Adtractions API

Så hittar du din API-nyckel och kommer igång med Adtractions API.

API dokumentation: https://adtractionapi.docs.apiary.io/

API står för Application Program Interface. Men API kan du integrera med Adtractions nätverk utan att behöva logga in i gränssnittet. Annonsörer och affiliates kan exempelvis exportera data till egna applikationer för att automatisera uppgifter eller rapporter.

För att komma igång behöver du skapa din unika API-nyckel för att få tillgång till API, nyckeln hittar du inloggad på ditt konto hos Adtraction.

För affiliates:
Verktyg → API-nyckel

För annonsörer:
Konto → API

När du gjort det kan du börja använda dig av tillgängliga endpoints. På https://adtractionapi.docs.apiary.io/ hittar du all information, test-verktyg och exempel.

Endpoints för affiliates: https://adtractionapi.docs.apiary.io/#reference/affiliate

Endpoints för annonsörer: https://adtractionapi.docs.apiary.io/#reference/advertiser

FAQ

Q: Vilka begränsningar har Adtraction i sitt API?
A: De flesta av våra endpoints är begränsade till 30 anrop per minut men vissa begränsas till 10 anrop eftersom de kräver mer systemresurser. Du kan se vilka begränsningar som gäller i response header för respektive endpoint.

Q: Vilket svarsformat och vilken typ av innehåll är accepterat?
A: Alla svar är i JSON-format och vi accepterar JSON.

Q: Vilka request-metoder stöds?
A: Varje endpoint är begränsad till en specifik request-metod, typiskt sett GET eller POST. Var uppmärksam på detta annars kan du få ett 405 error. Vilken request-metod som gäller för respektive endpoint finns angivet i dokumentationen.

Har du några frågor gällande API, vänligen kontakta support@adtraction.com.

Få det senaste från vår blogg

Genom att skicka accepterar jag Adtractions Privacy policy.

Se fler blogginlägg