Adtraction Blogg

Rekord i fjärde kvartalet

Adtraction når all-time high med fantastisk tillväxt under Q4 2020!

Inom e-handel är november och december de försäljningsmässigt absolut viktigaste månaderna och 2020 var inget undantag, även om köpupplevelsen var väldigt annorlunda jämfört med tidigare år. Begränsningar för den fysiska handeln över hela Europa gjorde att fokus under Black Friday flyttades online och Adtractions annonsörer och publicister var förberedda på ökad försäljning. 

Jämfört med föregående år ökade försäljningen inom e-handel med över 30 % under Black Week.

Black Friday

Black Friday, fredagen efter Thanksgiving, anses ofta vara startskottet för julhandeln. Fenomenet uppstod i fysiska butiker i USA men är numera viktigt även för e-handlare över hela Europa. Denna gång inföll Black Friday den 27 november.

Sedan fyra år tillbaka är Black Friday den största försäljningsdagen för Adtraction. 2020 var inget undantag och försäljningen nådde all-time high - mer än nio gånger högre än under en genomsnittlig fredag i oktober eller november.

Den snabba tillväxten inom e-handeln har gjort det svårt att dra en tydlig gräns mellan Black Week, Black Friday, Black, Weekend och Cyber Monday. Detta blev ännu tydligare under 2020 där en stor del av försäljningstillväxten skedde under dagarna omedelbart före själva Black Friday.

För Adtraction som helhet ökade försäljningen med över 70 % under dagarna före Black Friday, medan tillväxten under själva Black Friday var knappt 5 %.

Black Week

Varje år planeras kampanjer som skall börja ännu tidigare och fortsätta ännu längre. Detta i kombination med e-handlare som vill undvika bruset på själva Black Friday har skapat en företeelse som pågår en hel vecka. Black Week 2020 pågick mellan måndag 23 november till måndag 30 november.

Med en tillväxt på mer än 30% jämfört med föregående år, var Black Week den största i Adtractions historia. Under hela veckan, dygnet runt, förmedlade vi i genomsnitt ett köp var tredje sekund till våra kunder inom e-handel.

Kategorin Elektronik & Teknik stod för den största ökningen, med en tillväxt på över 100 % jämfört med föregående år. Föga förvånande hade kategorin Resor & Boende den sämsta utvecklingen, med en negativ tillväxt jämfört med föregående år.

Cyber Monday

Cyber Monday, måndagen efter Thanksgiving, skapades ursprungligen med syfte att uppmuntra människor att handla online, som ett alternativ till Black Friday vilket främst var en företeelse för fysiska butiker. Denna gång inföll Cyber Monday den 30 november. 

Även om Cyber Monday överträffades stort av Black Friday såg dagen en tillväxt på mer än 30 % jämfört med föregående år. Försäljningen under Cyber Monday uppgick till cirka 30 % av omsättningen under Black Friday, vilket är cirka 125 % mer än en genomsnittlig en måndag i oktober och november.

Avslutningsvis

Att jobba med längre kampanjer runt Black Friday har både för- och nackdelar. Det är positivt att kunderna har tillgång till ett rikt utbud av kampanjer att välja mellan och butikerna får lättare att nå sina kunder utanför bruset på själva Black Friday. Samtidigt krävs ökat engagemang och förberedelser från butikerna för att kunna behålla kundernas uppmärksamhet under en hel vecka snarare än endast en dag.

Vi ser fram emot att följa hur trenderna inom digital försäljning utvecklas under 2021.

Om du vill ha mer information om högsäsonger på din marknad, kontakta oss på support@adtraction.com 

Få det senaste från vår blogg

Genom att skicka accepterar jag Adtractions Privacy policy.

Se fler blogginlägg