Adtraction Blogg

Vad kan vi förvänta oss av affiliatemarknadsföring 2020?

Vi tittar på den lokala marknadsutvecklingen och trender för Adtractions alla marknader.

Adtraction är ett europeiskt affiliatenätverk med lokala kontor i nio länder som tror på vikten av lokal marknads kompetens. Affiliate är en viktig del i den digitala mixen för de segment och marknader vi är operativa i. 

Utmaningar och utveckling inom branschen sträcker sig ofta över flera marknader. Men vi ser även att vissa områden har högre relevans och framhävs mer på vissa enskilda marknader.

Vi har diskuterat detta med lokala team på respektive marknad hos Adtraction och de har delat ett ämne eller trend som ska bli intressant att följa utvecklingen för. 

Affiliatemarknadsföring når mediehus i Sverige 

Under de senaste åren har vi sett ett ökat engagemang från de olika mediehus gällande affiliatemarknadsföring. Dessa företag är ofta traditionella tidningsskrifter som letar efter nya sätt att optimera sin digitala resa.  

Affiliatemarknadsföring är ett attraktivt alternativ och vi upplever ett ökat intresse och engagemang från mediehusen. Artiklar som skrivs av tidningsskrifter är värdefulla för annonsörer i ett affiliatenätverk, då innehållet har god kvalitet och visar högt engagemang hos läsarna. Dessutom tenderar artiklarna att ha bra konvertering samt kunna fånga upp specifika målgrupper. 

Vi förväntar oss att mediehus kommer stå för en ökad andel i affiliatemarknadsföringsmixen i Sverige under 2020. 

Närmare samarbeten med Influencers i Danmark

Vi ser en ökad trend hos influencers och deras vilja att testa prestationsbaserad marknadsföring i Danmark. 

Historiskt har det varit svårt att aktivera danska influencers med affiliatemarknadsföring då fasta arvoden varit den traditionella betalningsmodellen. Det har därför varit en utmaning för ett affiliatenätverk att övertyga profiler att arbeta med en CPO modell istället. 

Men det verkar som att trenden går åt det andra hållet eftersom vi ser en ökning av antal influencers som testar möjligheterna med affiliatemarknadsföring. Genom att använda sig av en CPO baserad betalningsmodell ger det både resultat för influencers och annonsörer.

Ökat intresse för webbläsare plugins i UK 

De nyliga förvärvet av Honey av Paypay för 4 miljarder dollar har fått många att börja diskutera framtiden för publicisternas plugins för webbläsare. Även om Honey var tidiga med att erbjuda ett plugin för webbläsaren finns det nu en variation av publicister som använder sig av plugins som en del av deras erbjudande för exempelvis påminnelser, rabatter, prisjämförelse eller rekommendationer för produkter. 

Vi ser en bredare acceptans av webbläsare plugins inom affiliatemarknadsföring, vilket också ändrar annonsörerna åsikt. Trots en ökad positivitet ser vi fortfarande motsatt riktning hos ägarna för webbläsarna, att de blir mer försiktiga mot plugins för deras användare.

Samtidigt som plugins för webbläsare är en vanlig del i affiliatemarknadsföring, ska det bli intressant att se hur annonsörer och publicister anpassar deras strategier för att tillämpa dessa kraftfulla verktyg och samtidigt säkerställa att de levererar mervärde till kunden.  

Attributionsmodeller blir en viktig del av affiliatemarknadsföring i Norge 

I Norge ser vi trenden att fler annonsörer som tittar marknadsföringskanalen och analyserar vilka som varit involverade i hela kundresan. När fler kanaler kommer in i marknadsföringsmixen förstår vi vikten i att fatta beslut om var man ska spendera sin marknadsföringsbudget.

Vi vet att attribution är en stor del del av det dagliga arbetet för marknadsförare, och vi strävar efter att aktivt hjälpa annonsörer att göra bra beslut för att uppnå den bästa avkastning (ROI).

En hybrid provisionsmodell i Polen 

Allt fler annonsörer i Polen blir mer öppna för att arbeta med en hybrid provisionsmodell. Att se över de traditionella ersättningsmodellerna kan innebära att byta ut en del av CPS och CPL modellen men att samtidigt kompensera med ytterligare budget för CPC och CPM. 

Vi förutser detta till en positiv trend som skapar ett mer attraktivt affiliate utbud, där man kan optimera kampanjer och arbeta med ett bredare utbud av publicister. Hybridmodellen balanserar risken och sänker barriären för både annonsörer och publicister. 

Resultatet av trenden framhävs genom det växande antalet av hybridmodeller. Vi ser fram emot under 2020 att aktivera fler hybrida provisionsmodeller hos fler annonsörer. 

App-baserad affiliatemarknadsföring i Tyskland 

I Tyskland har vi uppmärksammat den ökade efterfrågan för appbaserad affiliatemarknadsföring. 

Annonsörer som tidigare endast spårat konverteringar på hemsidan ser nu till att inkludera spårning även i appar, för att kunna värdera hela kundresan samt kunna ge ersättning till affiliates som levererar försäljning via appar. Vi ser även ett ökat antal av annonsörer som endast har en app och ingen webbplats som vill använda sig av affiliatemarknadsföring.

Efterfrågan innebär att det blir allt mer viktigare för affiliatenätverk att analysera och erbjuda appbaserad marknadsföring och en plattform som möjliggör spårning i mobila appar. 

Rabattkodsspårning i Finland 

Trenden för att arbeta med influencers fortsätter att växa i Finland. Under senare år har annonsörer arbetat mer med både micro och nano influencers på grund av en mer anpassad målgrupp vilket resulterat i en stark ROI. Det finns dock en utmaning i det; att spåra försäljningen hos de influencers som inte har tillgång till swipe up funktionen på Instagram (vilket styrs av antal följare). 

Adtraction erbjuder en lösning på detta, rabattkodsspårning. Funktionen möjliggör att vi kan spåra all försäljning från en affiliate som marknadsför en rabattkod, utan att affiliaten behöver använda sig av en trackinglänk samtidigt. Denna typ av spårning fungerar särskilt bra på bland annat Instagram, Snapchat och i Podcasts.

Rabattkodsspårning ger en stor möjlighet för annonsörer att utöka sina marknadsföringsinsatser till både micro och nano influencers samtidigt som man kan spåra och följa upp resultatet av marknadsföringen.

Ökad efterfrågan för transparens hos trafikkällor i Spanien

I Spanien ser vi hur annonsörer efterfrågar mer transparens och kontroll gällande publicisterna för att kunna förstå hur de genererar trafik, leads och försäljning. 

En av utmaningarna för annonsörer som har ett affiliateprogram är att förstå den ursprungliga och värdefulla källan för deras leads och försäljning. Särskilt inom finanssektorn där annonsörer ofta försöker distribuera leads vilket kan leda till ett minskat förtroende hos annonsören. Adtraction har alltid varit helt transparenta med att annonsörer kan se källan till varje lead och sale.

D2C blir en mer vanlig marknadsföringsstrategi i Nederländerna

Direct-to-consumer varumärken har ökat under de senaste åren och i Nederländerna ser vi att trenden fortsätter med att fler applicerar denna business modell. Det anses som en attraktiv modell då det ger varumärkena kontroll över hela kundresan, leveranskedjan och ökad kontroll över budget och marginaler. 

Det innebär i sin tur att D2C varumärken behöver förlita och använda sig mer av prestationsbaserad marknadsföring för att kunna nå sin målgrupp via flera kanaler. Genom att aktivera affiliates och influencers kan det ge en stor påverkan om hur varumärket uppfattas och blir därför en viktig strategi för D2C varumärken.

Ett gemensamt tema: En mer sofistikerad och varierad kanal 

Affiliate kanalen ser tydligt en diversifiering och en omprioritering av olika partners; allt från mediehus till plugins för webbläsare och framförallt att göra influencers mer lönsamma.

Vi ser också kreativa sätt för optimering av affiliate exempelvis genom en efterfrågan av mer transparens, appbaserad spårning, attribution och fler strategiska provisionsmodeller. 

Alla dessa ämnen visar en ständig utveckling av affiliatemarknadsföring där fler sofistikerade strategier växer fram på olika marknader. 

Vill du prata med om detta? Kontakta oss på hello@adtraction.com om du vill veta mer om din lokala marknad.

5 myter om affiliatemarknadsföring

Läs inlägget

5 skäl till varför annonsörer ska få support av sitt affiliatenätverk

Läs inlägget

5 sätt att använda affiliatemarknadsföring utan att ha en hemsida

Läs inlägget

Få det senaste från vår blogg

Genom att skicka accepterar jag Adtractions Privacy policy

4 enkla tips på hur du kan öka din försäljning

Läs inlägget

Så skapar du en marknadsföringsstrategi för appar

Läs inlägget

YouTube och affiliatemarknadsföring

Läs inlägget

Vad är en virtuell influencer?

Läs inlägget

Information om utbetalningar till publicister

Läs inlägget

Fungerar affiliateprogram annorlunda just nu?

Läs inlägget

Månadens tävling: kläder och accessoarer

Läs inlägget
Se fler blogginlägg