Betala endast för resultat
så fungerar affiliatemarknadsföring

Affiliatemarknadsföring är prestationsbaserad försäljning på Internet där sk Publicister (även “affiliates” eller “publishers”) förmedlar besökare till en Annonsör och får betalt endast när dessa utför en överenskommen åtgärd på Annonsörens webbplats, såsom att genomföra ett köp.

Detta betalningssätt kallas CPO (“cost per order”) och är det som främst skiljer affiliatemarknadsföring från annan internetbaserad försäljning och marknadsföring, där betalning sker per klick (CPC) eller per annonsvisning (CPM).

CPO-modellen innebär att betalning utgår först då kampanjen har resulterat i bekräftad försäljning, vilket innebär mycket låg ekonomisk risk för Annonsören. Kostnaden för kampanjen är i därmed känd i förväg vilket innebär att den kan betraktas som kostnad för sålda varor snarare än en utgift eller investering.

Inom affiliatemarknadsföring finns fyra aktörer:

Affärslogiken kan beskrivas på följande sätt:

  1. Publicisten länkar till Annonsörens webbplasts. Konsumenten klickar på en länk eller annons på Publicistens webbplats och hamnar på Annonsörens webbplats
  2. Konsumenten genomför ett köp på Annonsörens webbplats, vilket spåras av Affiliatenätverket
  3. Annonsören betalar provision, via Affiliatenätverket, till Publicisten för det förmedlade köpet. Annonsören får en faktura av Affiliatenätverket som sedan hanterar betalning till de Publicister som förmedlat försäljning till Annonsören.

Publicisten länkar till Annonsörens webbplasts

Konsumenten klickar på länken

Konsumenten köper något på Annonsörens webbplats

Affiliatenätverket spårar köpet

Publicisten får provision via Affiliatenätverket

Annonsören driver affiliatemarknadsföring genom att starta ett Affiliateprogram hos Affiliatenätverket. Ett avtal ingås med Affiliatenätverket (som i sin tur har avtal med Publicister) och länkar och annonsmaterial görs tillgångliga för de Publicister som godkänns av Annonsörer.

Annonsören

I princip kan alla företag med en webbplats där användarna kan utföra någon form av transaktion fungera som Annonsör. Vissa grundläggande förutsättningar bör dock förutsättningar vara på plats:

Publicisten

Publicister är olika typer av företag och individer som marknadsför andra företags produkter och tjänster mot provision. Vem som helst med internetbaserat innehåll kan fungera som Publicist, men olika typer av Publicister använder olika metoder i sin marknadsföring och inriktar sig mot olika faser i kundens köpprocess. Några vanliga typer av Publicister är:

Affiliatenätverket

Affiliatenätverket kopplar samman Annonsörer med Publicister. Detta gör det lättare för Publicister att hitta lämpliga Annonsörer att marknadsföra, och möjliggör för Annonsörer att nå en större publik genom att ge tillgång till alla Publicister som är medlemmar i affiliatenätverket.

Affiliatenätverkets viktigaste funktioner är:

Slutsats

Affiliatemarknadsföring är en effektiv försäljningskanal som kan användas för att nå kunder under samtliga delar av köpprocessen. Modellen tillåter att man endast betalar för bekräftad försäljning, vilket gör att kostnaden kan betraktas som kostnad för sålda varor snarare än en utgift eller investering.

Om du vill veta mer om hur ditt företag kan använda affiliatemarknadsföring, kontakta gärna markus.bjernvall@adtraction.com.

Om Adtraction

Adtraction grundades 2008 och är ett av de största affiliatenätverken i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn och Warszawa. Vi jobbar prestationsbaserat, helt utan fasta avgifter. Vi ser transparens och god kundservice som våra främsta styrkor.

Företag som annonserar genom oss är bland andra Mekonomen, SEB, Apoteket, Interflora, ByggMAX, ICA Banken och Boxer.

Adtraction.com

För dig som vill läsa mer om affiliatemarknadsföring