Santander Flexi Visa (email not allowed)

Santander Flexi Visa - Få bonus på det du handler mest

Santander Flexi Visa (email not allowed) Affiliate / Partnerprogram

OM KAMPANJEN


Payment per approved credit card

Les nøye retningslinjene før du promoverer denne kampanjen.

OBS OBS!

Det skal gjøres oppmerksom på at det er et ekstra høyt erstatningsansvar på kampanjen. 


I tilfelle av overtredelser fra Publisher, som måtte medføre økonomisk krav fra myndigheter og/eller Santander, vil den publisher som overtreder norsk lov eller reglene for markedsføring av kampanjen, bli stillet fullt økonomisk ansvarlig, og vil skulle betale full erstatning for alle tap eller påførte omkostninger. 

Det betyr som alltid, at du som Publisher alltid forholder deg til de nasjonale lover innen markedsføring av kreditt, slik vi unngår en uheldig situasjon med  myndigheter og/eller Santander. Dette er særdeles viktig.

Vi anbefaler at du leser og setter deg inn i alle regler og lover for markesføring av kreditt i Norge. Herunder bransjenorm og finansavtaleloven.

Kontakt din Publisher Manager om du har spørsmål til bransjenorm/nasjonale lover eller kampanjen.

____________________________________________________________

ENGLISH

*VERY IMPORTANT*

Please be aware that there is an increased liability for damages on this campaign.

In the event of Publishers not complying with the campaign terms and thereby being the cause of financial claims from the Norwegian Government and/or Santander, the Publisher who is non-compliant with Norwegian legislation and rules regarding marketing of the campaign will be held fully responsible and will have to pay monetary damages for all losses or inflicted costs.

As always, this means that it is very important that you, as a Publisher, always abide by the the Norwegian laws regarding marketing of finance campaigns so that we avoid any unfortunate situations with the Norwegian Government and/or Santander.

We recommend that you read and acquaint yourself with the content of the industry standard and all laws and regulations.

Please contact your Publisher Manager if you have any questions about the industry standard and/or Norwegian legislation in relation to the campaign.

*********************************************************

OM KAMPANJEN
 

 

Flexi Visa er et fleksibelt kredittkort hvor du hver måned kan velge 1 av 5 bonuskategorier knyttet opp til ditt kredittkort.


 Tilgjengelige kategorier:


• Klær og sko
• Sportsutstyr
• Bensin
• Flyreiser
• Elektronikk
 
Bonus opptjenes uavhengig av land og leverandør.


Betaler du med Flexi Visa i Norge eller utlandet*, får du 4 % bonus på kjøpet innenfor den bonuskategorien du har valgt.

 

Har du f.eks. valgt "Bensin", vil du få 4 % rabatt uansett om du velger å fylle hos Shell, Statoil eller andre bensinstasjoner.

 

Flexi bestemmer altså ikke hvilken leverandør du skal benytte. Det er det du som velger.

 

Dersom du ønsker fleksibilitet kan du bytte kategori fra måned til måned.

 

Husk bare å gjøre endringen før månedsskifte. Bonuspengene utbetales automatisk din kortkonto månedlig.

 

Det hele går automatisk, slik at hverken du eller brukerstedet trenger å gjøre noe.

 

Renteeksempel som skal benyttes: 

 

Eff.rente 24,6 %, kr 35 000 o/12 mnd. Kostnad kr 4 349. Totalt kr 39 349.OM PROVISJON

Du vil få betalt for hver godkjent kort

 

 

VALIDERING

Denne kampanjen kjører med server2server tracking

 

Dette betyr at du kan se dine konverteringer med det samme de er innvilget.

 

VIKTIG INFORMASJON 

 

Retningslinjer for markedsføring av Santander Consumer Banks produkter

Markedsføring av kredittavtaler som forbrukslån eller kredittkort er underlagt streng regulering, og kontrolleres jevnlig av relevante myndigheter, som blant annet forbrukerombudet. Markedsføring av Santander Consumer Banks produkter skal alltid skje i henhold til enhver tid gjeldende bestemmelser, uavhengig av om markedsføringen skjer direkte fra Santander Consumer Bank eller via en samarbeidspartner.

 

Materiell og tekst fra Santander Consumer Bank

All markedsføring av Santander Consumer Banks produkter skal skje ved bruk av annonser og/eller tekst (priseksempler og annen tekst) ene og alene utformet av Santander Consumer Bank.

 

Priseksempel

All markedsføring av forbrukslån fra Santander Consumer Bank skal inneholde fastsatt priseksempel. Dette gjelder både markedsføring av forbrukslån via en annonse eller på en prissammenligningsside hvor det listes opp priser fra forskjellige aktører.

 

Priseksempelet som vises MÅ være ovenstående fra Santander Consumer Bank. Det foreligger ingen adgang til å endre dette, herunder endre ordstillingen eller fontstørrelsen i eksempelet eller å ta bort tegn.

 

Priseksempelet skal alltid oppgis direkte – det vil ikke være tilstrekkelig at eksempelet gis ved link i annonsen eller lignende.

 

Priseksempelet skal gis på en tydelig måte – det skal være leselig og lett kunne oppfattes.

 

Santander Consumer Bank skal alltid oppgis som kredittgiver

I all markedsføring av Santander Consumer Banks produkter skal det fremgå klart at det er Santander Consumer Bank som er kredittgiver, og at søknad om produktet gjøres hos Santander Consumer Bank. Annonser eller lignende skal aldri utformes på en måte som gjør at det fremstår som at det er andre enn Santander Consumer Bank som formidler lånet.

 

Kommunikasjonskanaler

Det foreligger ikke adgang til å markedsføre Santander Consumer Bank produkter via SMS, e-post, adressert/uadressert post eller søkemotorer uten Santander Consumer Banks Spesifikke forutgående samtykke til dette. Dette er VIKTIG!!

 

Forbud mot villedende markedsføring

Markedsføring av Santander Consumer Banks produkter skal ikke inneholde fiktive anbefalinger/rangeringer. Som eksempel kan det nevnes at produktet ikke skal gis en fiktiv første plass “for forbrukslån i Norge” eller som “det mest anbefalte forbrukslånet i Norge”. 

 

Viktig om markedsføring av finansielle produkter i Norge:
All markedsføring av finansielle produkter i Norge skal overholde god markedsføringsskikk og de ekstraordinært strenge regler for markedsføring av finansielle produkter. Herunder (men ikke begrenset til):
 

 • All markedsføring skal ledsages av ett representativt låneeksempel.
 • Kun tekstlinks som ligger i campaign details eller som er spesifikt godkjente av Adservice Media må benyttes.
 • Er du det minste i tvil om retningslinjene, så kontakte oss før utsendelse/publisering.
 • For mere utførlig beskrivelse og veiledning av den norske lovgivning, se: Forbrukerombudets veiledning til Finansavtalelovens $46EMAIL

IT IS NOT ALLOWED TO RUN THIS CAMPAIGN THROUGH EMAIL
 

 

Program Rules

 • Cashback: no
 • Loyalty Programs: no
 • Voucher Codes: no
 • SMS: no
 • App Content: no
 • Emails: no
 • Social Media Content: no
 • Search Engine Marketing: no
 • Website Content: yes
 • Social Media Ads: no
 • Comparison Shopping Service: no
 • Voucher Code Extensions: no

Samarbeid med Santander Flexi Visa (email not allowed) 

 1. Opprett en bruker hos Adtraction.

 2. Søk om å bli med i partnerprogrammet vårt. Husk å lese programbeskrivelsen for å sikre at du oppfyller kriteriene.  

 3. Vi gransker kanalen din for å sikre at det er en match. 

 4. Når søknaden er er godkjent kan du begynne å bruke lenkene våre for å markedsføre våre produkter og tjenester.

Vanlige spørsmål

Hvordan fungerer det?

Om du har en nettside, blogg eller profil på sosiale medier kan du dele våre produkter og tjenester med målgruppen din, og tjene penger på alle kjøp du formidler til oss. Det er enkelt og gratis å gjøre det!

Hvordan tjener jeg penger?

Alt du behøver å gjøre er å henvise besøkende fra nettsiden, bloggen eller profilen din, til nettsiden vår ved hjelp av sporingslenker fra oss. Når en av dine besøkende kjøper et produkt eller en tjeneste fra oss, tjener du penger. Enkelt forklart: jo flere kjøp som gjøres av dine besøkende på nettsiden vår, jo mer penger tjener du!

Hvordan kvalifiserer jeg meg?

Opprett en konto hos Adtraction og les beskrivelsen for partnerprogrammet vårt for mer informasjon om hva slags partnere vi ønsker å jobbe med. 

Hvordan kommer jeg i gang?

Det er lett å komme i gang med partnerprogrammet vårt! Alt du behøver å gjøre er å følge de fire stegene ovenfor.