Halopozyczka.pl

Sprzedaz: 110,0 PLN

Halopozyczka.pl Programy Afiliacyjne

Rozliczenie za sprzedaż pożyczki dla nowego klienta. 

Halopożyczka oferuje szybką pożyczkę do 5000 zł na okres 7, 14, 21 oraz 30 dni. Pierwsza pożyczka w PROMOCJI* do 2000 zł RRSO od 0%

*Warunek skorzystania z promocji „Pierwsza Pożyczka w promocji”:
Warunkiem skorzystania z Promocji jest spłacenie udzielonej pożyczki promocyjnej najpóźniej w terminie spłaty wynikającym z Umowy Pożyczki. W przypadku zwrotu pożyczki promocyjnej po upływie terminu spłaty, promocja ulega anulowaniu, a Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty pożyczki wraz z prowizją i odsetkami należnymi od udzielonej Pożyczki zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji stanowiącą załącznik do Umowy Pożyczki (powyższe nie wyłącza prawa Pożyczkodawcy do naliczania odsetek za opóźnienie). Szczegóły i warunki promocji „Pierwsza Pożyczka w promocji” zawarte są w Regulaminie Promocji dostępnym na stronie halopozyczka.pl/regulamin-promocji.pdf.

Dostępna dla osób, które:

 • są w wieku 18 – 75 lat,
 • mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz posiadają polskie obywatelstwo,
 • posiadają własny rachunek bankowy (nie akceptujemy rachunków w SKOK),
 • nie mają wpisanych zaległości w bazach danych Biura Informacji Kredytowej oraz Biur Informacji Gospodarczej,
 • wypełniły wniosek o pożyczkę oraz poprawnie zweryfikowały swoją tożsamość.

Pożyczka na kwotę maksymalnie do 5000 zł na okres od 7 do 30 dni. Wysokość przyznanej pożyczki zależy od oceny wiarygodności kredytowej jak i historii współpracy z halopozyczka.pl:

 • maksymalna kwota dla pierwszej pożyczki: 2 000 zł;
 • maksymalna kwota dla drugiej pożyczki: 2 500 zł;
 • maksymalna kwota dla trzeciej pożyczki: 3 000 zł;
 • maksymalna kwota dla czwartej pożyczki: 4 000 zł;
 • maksymalna kwota dla piątej i każdej kolejnej pożyczki: 5 000 zł.

Dwie metody potwierdzenia tożsamości:

 1. Szybka Identyfikacja to rekomendowany sposób – darmowa, najszybsza i bezpieczna opcja weryfikacji rachunku bankowego. Nie wymaga wykonania Przelewu Weryfikacyjnego 1 zł.
 2. Przelew Weryfikacyjny to przelew dokonywany z rachunku bankowego w kwocie 1 zł za pośrednictwem usługi BlueCash. Po dokonaniu weryfikacji, ta kwota jest zwracana na rachunek, z którego dokonano przelewu.

Marka halopozyczka.pl jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, kod pocztowy 02-685, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS: 0000594858. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 zł. NIP: 5213717701, REGON: 363443466.

Primus Finance Sp. z o.o. jest pośrednikiem pożyczkowym współpracującym z następującymi pożyczkodawcami:

 • Duo Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15C (kod pocztowy 02-676), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000600398, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 200 000 PLN, NIP 5213721743, REGON 363684307.
 • Liberis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wincentego Rzymowskiego 53 (kod pocztowy 02-697), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000600387, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 200 000 PLN, NIP 5213721737, REGON 363684572.
 • Yes Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 (kod pocztowy 02-685), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000489140, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 300 000 PLN, NIP 5213657548, REGON 146909734.

Utwórz konto

Zostań Halopozyczka.pl wydawcą

 1. Stwórz darmowe konto

 2. Wybierz Halopozyczka.pl. 
  Twoja aplikacja zostanie przetworzona w ciągu 24 godzin

 3. Podłącz link do Halopozyczka.pl na swojej stronie lub blogu

 4. Zarabiaj gdy Twoi czytelnicy klikną w umieszczone linki i dokonają zakupu u naszych Reklamodawców

Jak działa marketing afiliacyjny

 1. Affiliate types

  Wydawca wstawia linki do Reklamodawców.

 2. Arrow next

  Odwiedzający klika
  w link.

 3. Advertiser shopping cart

  Odwiedzający kupuje u Reklamodawcy.

 4. Arrow next

  Zakup jest śledzony
  przez Adtraction.

 5. Recieves money

  Wydawca otrzymuje prowizję.

FAQ

Ta strona prezentuje często zadawane pytania na temat sieci afiliacyjnej Adtraction i pomaga w rozpoczęciu zarabiania pieniędzy jako wydawca. Jeżeli masz pytania na które nie ma odpowiedzi poniżej, możesz śmiało się z nami skontaktować support@adtraction.com.