Adtraction blog

Oplysninger vedrørende GDPR

Adtraction værner om den personlige integritet, og vi har derfor truffet omfattende foranstaltninger til at sikre, at al behandling af personoplysninger udføres i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning såsom Forordning (EU) 2016/679 ("GDPR"). Personoplysninger omfatter for eksempel navne og IP-adresser, der enten direkte eller indirekte kan henføres til en fysisk person. Vi har blandt andet udarbejdet en persondatapolitik og en cookiepolitik, hvori vi beskriver, hvilke personoplysninger Adtraction behandler, og måden hvorpå det gøres. Nedenfor findes desuden oplysninger til vores annoncører ("Annoncør") og partnere ("Partner") om, hvad det er vigtigt at tage hensyn til ved behandling af personoplysninger inden for de rammer, der gælder for brug af Adtractions tjeneste.

Hvis du er annoncør

Dataansvarlig

En fysisk eller juridisk person, som fastlægger formålet med og midlerne til en bestemt behandling af personoplysninger, er også den dataansvarlige for sådanne oplysninger. Når du som annoncør tilmelder dig Adtraction-platformen, betyder det, at du er ansvarlig for de personoplysninger, som du indsamler og behandler, når en besøgende lander på din hjemmeside efter at have klikket på et trackinglink. Hvis den besøgende for eksempel foretager et køb, vil du være den dataansvarlige for den behandling, der finder sted inden for de rammer, der gælder for salget.

Annoncøren og Adtraction indgår en forretningsrelation med henblik på "partnermarkedsføring", hvilket betyder, at annoncøren og Adtraction skal udveksle personoplysninger med hinanden. I dette tilfælde er annoncøren og Adtraction uafhængige dataansvarlige. Det betyder, at annoncøren skal kunne garantere Adtraction, at de personoplysninger, der overføres til Adtraction, er blevet behandlet i overensstemmelse med de legitime formål og sikkerhedskrav, der fremgår af den gældende databeskyttelseslovgivning.

Hvilke aftaler indgås?

Under normale omstændigheder er Adtraction og annoncøren uafhængige dataansvarlige og indgår derfor en dataoverførselsaftale. Dataoverførselsaftalen er et supplement til den samarbejdsaftale, vi har indgået eller vil indgå. Dette er nødvendigt, fordi samarbejdsaftalen kun regulerer vilkår og betingelser for Adtractions tjeneste og ikke beskriver, hvordan personoplysninger behandles.

Udarbejdelse af relevante politikker

Adtraction kræver, at alle annoncører, som tilmelder sig Adtractions platform, behandler personoplysninger inden for de rammer, der gælder for tjenesten, i overensstemmelse med GDPR og anden supplerende databeskyttelseslovgivning. Det betyder blandt andet, at du som annoncør skal have et juridisk formål med al behandling af personoplysninger, og at du skal informere de registrerede om, hvordan du behandler deres oplysninger. Adtraction anbefaler, at du præciserer, hvordan du opfylder kravene i GDPR, ved at udarbejde en persondatapolitik og/eller en cookiepolitik. Vi opfordrer dig også til at rådføre dig med juridiske eksperter for at finde ud af, hvilke andre foranstaltninger der er nødvendige i forbindelse med GDPR.

Hvis du er partner

Dataansvarlig

En fysisk eller juridisk person, som fastlægger formålet med og midlerne til en bestemt behandling af personoplysninger, er også den dataansvarlige for sådanne oplysninger. Når du som partner tilmelder dig Adtraction-platformen, betyder det, at du er ansvarlig for de personoplysninger, du indsamler og behandler, når en person besøger din hjemmeside. Hvis du for eksempel indsamler en besøgendes IP-adresse, bliver du den dataansvarlige for den behandling af IP-adressen, der finder sted.

Normalt fastlægger Adtraction og partneren hver især formålet med og midlerne til den behandling, som hver part udfører på egen hånd. Parterne anses derfor for at være uafhængige dataansvarlige.

Hvilke aftaler indgås?

Under normale omstændigheder er Adtraction og partneren uafhængige dataansvarlige og indgår derfor en dataoverførselsaftale. Dataoverførselsaftalen er et supplement til den partneraftale, vi har indgået eller vil indgå. Den er nødvendig, fordi partneraftalen kun regulerer vilkår og betingelser for Adtractions tjeneste og ikke beskriver, hvordan personoplysninger behandles.

Oplysninger til besøgende

Som partner skal du informere dine besøgende om, at din hjemmeside indeholder trackinglinks. Oplysningerne kan gives både direkte i forbindelse med annoncen i form af overskriften "Indeholder dit trackinglink" og i din persondatapolitik eller cookiepolitik. Eksempel på tekst:

[Navnet på din hjemmeside] deltager i forskellige partnerprogrammer via Adtraction AB. Formålet med deltagelsen i partnerprogrammerne er at optjene kommission ved at linke til annoncører.

Som partner skal du også informere dine besøgende om, at der indsamles visse personoplysninger, når en person besøger din hjemmeside. Eksempel på tekst:

Indsamling af personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside

Hvis du kun bruger vores hjemmeside til at finde oplysninger, og du ikke opretter dig som bruger eller sender os personoplysninger, behandler vi kun de personoplysninger, som din browser sender os. I sådanne tilfælde indsamler vi kun nedenstående oplysninger, der er nødvendige for at garantere hjemmesidens sikkerhed og stabilitet.

  • IP-adresse

  • Dato og tidspunkt for anmodningen

  • Tidszone

  • Hvilken webside der indlæses

  • Adgangsstatus/HTTP-status

  • Mængden af overført data

  • Den hjemmeside, som den besøgende indlæser data fra

  • Browser

  • Operativsystem

  • Browserversion og sprogindstillinger

Udarbejdelse af relevante politikker

Adtraction kræver, at alle partnere, som tilmelder sig Adtractions platform, behandler personoplysninger inden for de rammer, der gælder for tjenesten, i overensstemmelse med GDPR og anden supplerende databeskyttelseslovgivning. Det betyder blandt andet, at du som partner skal have et juridisk formål med al behandling af personoplysninger, og at du skal informere de registrerede om, hvordan du behandler deres oplysninger. Adtraction anbefaler, at du præciserer, hvordan du opfylder kravene i GDPR, ved at udarbejde en persondatapolitik og/eller en cookiepolitik. Vi opfordrer dig også til at rådføre dig med juridiske eksperter for at finde ud af, hvilke andre foranstaltninger der er nødvendige i forbindelse med GDPR.

Se flere blogindlæg