Bæredygtighed hos Adtraction

Adtractions overordnede mål med bæredygtighedsarbejdet er at skabe betingelser for langvarig værdiskabelse. For Adtraction indebærer dette at vokse som virksomhed, håndtere risici og identificere muligheder samtidig med at respektere påvirkningen på mennesker og miljø.

Bæredygtighed dækker over en bred vifte af emner, og ESG-landskabet udvikler sig hurtigt. Adtractions tilgang har været at udvælge de områder, der anses for mest relevante for vores organisation, og at prioritere områder, hvor virksomheden kan gøre en forskel.

Vores bæredygtighedsarbejde er baseret på De Forenede Nationers Bæredygtige Udviklingsmål og opdeles i tre hovedområder: social udvikling, miljøpåvirkning og ansvarlig ledelse.

Bæredygtighedsrapport 2022

Adtractions ambition er at rapportere vores bæredygtighedsarbejde i overensstemmelse med Greenhouse Gas-protokollen. Rapporten er baseret på European Sustainability Reporting Standards (ESRS).