Adtraction Blogg

Konkurranser under Superweek 2022

Superweek er i gang! Nedenfor finner du en oversikt over konkurransene som kjøres underveis i uken.

Beste eksponering

Promoter Adtraction sine annonsører fra Superweek og bli med i konkurransen om 5000 kr i provisjon. Kreativitet er et pluss, hva med en unik landingsside, et forsidebanner eller en oversikt over ukens beste tilbud? Det er opp til publisisten hvorvidt en ønsker å delta med en promotering av en spesifikk annonsør, et gitt tilbud eller Superweek i sin helhet.

Driver man en contentside, rabattkodeside, cashbackside, portal, app eller lignende, kan man delta i denne kategorien.

Kriterier

  • Benytt kun Adtraction sine annonsører i promoteringen
  • Husk å følge retningslinjer for annonsemerking

Bidraget sendes som skjermbilde til johanne.flakne@adtraction.com eller olivia.skott@adtraction.com. Husk å merke e-posten med kategori.

Superweeks stjerneskudd

En ny kategori av året er "Superweeks stjerneskudd", og premiepotten i kategorien er på hele 5000 kr.

Denne kategorien kan man ikke sende inn bidrag til, da det vil gjøres en helhetsvurdering av Adtraction i etterkant av Superweek. Hvilke publisister er nye, og hvilke publisister gjør noe nytt sammenlignet med hva de har gjort tidligere? Hvilke publisister har vært kreative, aktive? Hvilke promoteringer har konvertert godt?

Vi gleder oss til å se bidragene underveis!

Se flere blogginnlegg