Bærekraft hos Adtraction

Adtractions overordnede mål med bærekraftsarbeidet er å skape forutsetninger for langsiktig verdiskaping. For Adtraction betyr dette å vokse som selskap, håndtere risikoer og identifisere muligheter, samtidig som det tas hensyn til innvirkningen på mennesker og miljø.

Bærekraft dekker et bredt spekter av spørsmål, og ESG-landskapet utvikler seg raskt. Adtractions tilnærming har vært å velge de områdene som er mest relevante for vår organisasjon og å prioritere områder hvor selskapet kan gjøre en forskjell.

Vårt bærekraftsarbeid er basert på FNs bærekraftsmål og delt inn i tre hovedområder: sosial utvikling, miljøpåvirkning og ansvarlig lederskap.

Bærekraftsrapport

Adtractions ambisjon er å rapportere vårt bærekraftsarbeid i samsvar med GHG-protokollen. Rapporten er basert på European Sustainability Reporting Standards (ESRS).