Adtraction Blogg

Moderniserings­direktivet og markedsføring av salg

Moderniseringsdirektivet er en oppdatering av EU-reglene om forbrukerbeskyttelse, som har som mål å styrke forbrukervernet og modernisere markedsførings- og forbrukerretten i Europa. Gjennomføringen av EU-direktivet medfører endringer i en rekke norske lover, og de nye reglene som gjelder markedsføring er i kraft fra 1. oktober 2023.

Mange av punktene i moderniseringsdirektivet kan anses som konkretisering av forbrukerrettigheter som allerede følger av norsk rett, men det medfører også en del viktige endringer som norske næringsdrivende må forholde seg til. Noe av det som spesifiseres ved innføringen av moderniseringsdirektivet er nivået for gebyr ved lovbrudd. Næringsdrivende som bryter reglene risikerer nå inntil 4 % av årsomsetningen eller 25 millioner kroner i overtredelsesgebyr.

Les mer på sidene til Forbrukertilsynet og Regjeringen.

Prismarkedsføring

Prisopplysningsforskriftens §9a om prisnedsettelse har blitt endret, og reglene som følger av endringen er viktige for alle som markedsfører produkter eller tjenester med nedsatt pris.

Ved annonsering for salg eller varer med nedsatt pris skal førpris alltid fremgå av annonsen, dersom en eller flere enkeltvarer fremheves. Førprisen skal være den laveste prisen varen har hatt de siste 30 dagene, inkludert tilbud i kundeklubber eller andre allment tilgjengelige priser. Dersom man ønsker å promotere et eller flere produkter på tilbud, må man være sikker på hva som er korrekt førpris, tilbudets varighet, eventuelle unntak m.m.

Forbrukertilsynet har laget en veiledning for prismarkedsføring som gir mer detaljert informasjon om hvordan næringsdrivende kan følge retningslinjene. Veiledningen gir flere nyttige eksempler på når og hvordan markedsføringen skal gi klare og tydelige opplysninger om tilbud. Forbrukertilsynet oppdaterer denne siden, så følg med for eventuelle avklaringer.

Er du usikker på hvordan du skal forholde deg til de nye reglene i forbindelse med markedsføring i dine kanaler, så kontakt gjerne Adtraction.

Få det siste fra Adtraction sin blogg

Se flere blogginnlegg