Adtraction Blogg

Informasjon om GDPR

Adtraction bryr seg om personlig integritet, og vi har derfor truffet omfattende tiltak for å sikre at all behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, slik som europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 («GDPR»). Personopplysninger omfatter for eksempel navn og IP-adresser som enten direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person. Vi har blant annet etablert en personvernpolicy og en informasjonskapselspolicy, der vi forklarer hvilke personopplysninger Adtraction behandler, og på hvilken måte behandlingen skjer. Nedenfor er også informasjon til våre annonsører («Annonsør») og partnere («Partner») om hva som er viktig å huske på når du behandler personopplysninger innenfor rammene for bruk av Adtractions tjeneste.

Hvis du er en Annonsør

Behandlingsansvarlig

En fysisk eller juridisk person som bestemmer formålet med en bestemt behandling av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes, er også behandlingsansvarlig for slike opplysninger. Når du som Annonsør blir med i Adtraction-plattformen, betyr det at du blir ansvarlig for personopplysninger du samler inn og behandler når en besøkende har kommet til ditt nettsted etter å ha klikket på en sporingslenke. Hvis den besøkende for eksempel foretar et kjøp, vil du være behandlingsansvarlig for behandlingen som finner sted innenfor rammen av salget.

Annonsøren og Adtraction inngår en forretningsrelasjon for «Partnermarkedsføring», som betyr at Annonsøren og Adtraction må utveksle personopplysninger med hverandre. I dette tilfellet er Annonsøren og Adtraction uavhengige behandlingsansvarlige. Det betyr at Annonsøren må kunne garantere overfor Adtraction at personopplysningene som er overført til Adtraction, har blitt behandlet i samsvar med de berettigede formålene og sikkerhetskravene som fremkommer av gjeldende personvernlovgivning.

Avtaler som skal inngås

I normale tilfeller er Adtraction og Annonsøren uavhengige behandlingsansvarlige og vil derfor inngå en Avtale om overføring av personopplysninger. Avtalen om overføring av personopplysninger utfyller Samarbeidsavtalen vi har inngått, eller skal inngå. Dette er nødvendig fordi Samarbeidsavtalen bare regulerer vilkårene for Adtractions tjeneste og ikke hvordan personopplysninger behandles.

Etablere relevante policyer

Adtraction krever at alle Annonsører som blir med i Adtractions plattform, skal behandle personopplysninger innenfor rammen av tjenesten i samsvar med GDPR og annen utfyllende personvernlovgivning. Det betyr blant annet at du som Annonsør må ha rettslig grunnlag for all behandling av personopplysninger, og at du må informere berørte personer om hvordan du behandler personopplysningene deres. Adtraction anbefaler at du tydeliggjør hvordan du oppfyller kravene i GDPR ved å etablere en personvernpolicy og/eller informasjonskapselspolicy. Vi oppfordrer deg også til å konsultere juridiske eksperter for å se hvilke andre tiltak som er påkrevd i forbindelse med GDPR.

Hvis du er en Partner

Behandlingsansvarlig

En fysisk eller juridisk person som bestemmer formålet med en bestemt behandling av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes, er også behandlingsansvarlig for slike opplysninger. Når du som Partner blir med i Adtraction-plattformen, betyr det at du vil være ansvarlig for personopplysningene du samler inn og behandler når en person besøker nettstedet ditt. Hvis du for eksempel samler inn IP-adressen til en besøkende, vil du være behandlingsansvarlig for behandlingen som finner sted med IP-adressen.

Vanligvis bestemmer Adtraction og Partneren på selvstendig grunnlag formålet med og midlene for behandlingen som hver av partene utfører på egen hånd. Partene anses derfor å være uavhengige behandlingsansvarlige.

Avtaler som skal inngås

Normalt er Adtraction og Partneren uavhengige behandlingsansvarlige og vil derfor inngå en Avtale om overføring av personopplysninger. Avtalen om overføring av personopplysninger utfyller Partneravtalen som er inngått, eller som skal inngås. Dette er nødvendig fordi Partneravtalen bare regulerer vilkårene for Adtractions tjeneste og ikke hvordan personopplysninger behandles.

Informasjon til besøkende

Som Partner må du informere dine besøkende om at nettstedet ditt inneholder sporingslenker. Denne informasjonen kan gis både direkte i forbindelse med annonsen gjennom overskriften «Inneholder din sporingslenke» og også i personvernpolicyen eller informasjonskapselspolicyen. Eksempel på tekst:

[Navn på nettstedet] deltar i forskjellige partnerprogrammer via Adtraction AB. Formålet med deltakelsen i partnerprogrammene er å tjene provisjon ved å lenke til Annonsører.

Som Partner må du også informere dine besøkende om at enkelte personopplysninger samles inn når en person besøker nettstedet ditt. Eksempel på tekst:

Innsamling av personopplysninger når du besøker nettstedet vårt

Hvis du bare bruker nettstedet til å innhente informasjon og ikke registrerer eller sender oss personopplysninger, behandler vi bare personopplysningene nettleseren din sender oss. I slike tilfeller samler vi bare inn opplysningene nedenfor. Disse opplysningene er nødvendige for å sikre nettstedets sikkerhet og stabilitet.

  • IP-nummer

  • Dato og tid for forespørselen

  • Tidssone

  • Hvilken nettside lastes inn

  • Tilgangsstatus /HTTP-status

  • Mengde overførte opplysninger

  • Nettstedet den besøkende laster inn fra

  • Nettleser

  • Operativsystem

  • Nettleserversjon og språkinnstillinger

Etablere relevante policyer

Adtraction krever at alle Partnere som blir med i Adtractions plattform, behandler personopplysninger innenfor rammen av tjenesten i samsvar med GDPR og annen utfyllende personvernlovgivning. Dette betyr blant annet at du som Partner må ha rettslig grunnlag for all behandling av personopplysninger, og at du må informere berørte personer om hvordan du behandler personopplysningene deres. Adtraction anbefaler at du tydeliggjør hvordan du oppfyller kravene i GDPR ved å etablere en personvernpolicy og/eller informasjonskapselspolicy. Vi oppfordrer deg også til å konsultere juridiske eksperter for å se hvilke andre tiltak som er påkrevd i forbindelse med GDPR.

Få det siste fra Adtraction sin blogg

Se flere blogginnlegg