Adtraction Blogg

Ni trender innen affiliate marketing i 2021

Ni trender vi mener kan bli avgjørende for utviklingen av affiliate marketing i 2021.

Siden Adtraction ble etablert 2007, har vi ment at lokal tilstedeværelse er nøkkelen for å tilegne seg den unike kunnskapen og ekspertisen som trengs for å hjelpe annonsører og publisister best mulig. 

Vi spurte ledelsen i hvert marked om å dele en spesifikk trend de tror vil påvirke utviklingen av affiliatemarkedsføring i 2021, og nedenfor finner du de ulike punktene oppsummert. 

Annonsører blir publisister i Finland

Med stadig økende konkurranse i netthandelen, må annonsørene se etter nye, innovative måter å skape verdi for kundene. 

Den seneste tiden har flere finske annonsører, gitt kundene økt verdi ved å bli publisister. Mer spesifikt betyr det at annonsører som har et lojalitetsprogram, bruker plattformen sin til å dele tilbud som kan skape merverdi for kunden. 

Både kunden og annonsøren drar nytte av oppsettet; annonsøren får mulighet til å utbedre lojalitetsprogrammet sitt samtidig som de tjener provisjon, mens kunden eksponeres for relevante tilbud som videre kan bidra til økt kundetilfredshet og lojalitet. 

Endrede kjøpsvaner i Spania under pandemien

Ikke overraskende har kjøpsvanene på nett endret seg i Spania det siste året. Spansk netthandel har økt med mer enn 10%, og hele 3 av 4 spanjoler handlet julegavene på nett i 2020. Nettbutikkene ser i tillegg en stadig økende etterspørsel etter raskere leveringstid, og leveringstid trumfer pris. 

Samtidig som netthandelen generelt har sett solid vekst, har interessen for spesifikke produktkategorier økt. Mens turist- og restaurantindustrien opplever en dramatisk nedgang, har etterspørselen etter møbler, interiør og husholdningsprodukter økt. 

Nye låneprodukter som motsvar til finansielle reguleringer i Polen 

I kjølvannet av pandemiutbruddet introduserte polske myndigheter en ny lov med en kraftig reduserte rentetak for lån. Flere långivere har sett seg nødt til å oppdatere produktporteføljen i tråd med de nye reguleringene. 

Produkter som ikke påvirkes av de nye reguleringene har raskt økt i popularitet, og vi antar at et økende antall långivere vil utvide tilbudet sitt til også å omfatte produkter som for eksempel forsikring og kredittkort med fastsatte kredittgrenser.

Adtraction er et aktivt medlem av Polish Loan Provider Association, og vi ser frem til å støtte partnerne våre ved å introdusere flere nye produkter og kampanjer i porteføljen vår. 

Prediktiv teknologi for tilbud og rabattkoder i UK

En tredjedel av affiliatesalg i UK kommer når forbrukerne blir eksponert for et tilbud, eksempelvis en rabattkode. Det prestasjonsbaserte oppsettet gjør affiliate til en tilbudsdrevet markedsføringsform, men paradoksalt nok er dette noe som sjeldent løftes frem.

Affiliatenettverkene sitter på en mengde data om hvilke tilbud som fungerer på tvers av en rekke ulike kategorier innen e-commerce. Ideelt sett bør denne dataen brukes prediktivt for å hjelpe annonsører å sette opp tilbud som genererer verdifulle salg. Verktøy som Uniqodo og Smartercodes er allerede introdusert, og vi er spent på å se om 2021 blir året der prediktiv tilbudsteknologi vil benyttes for å hjelpe annonsører å sette opp effektive tilbud og kampanjer.

Netthandelsvekst drives av eldre forbrukere i Tyskland

I Tyskland antas det at netthandelsveksten i 2021 vil drives av eldre forbrukere som begrenses av restriksjonene COVID-19 fører med deg. Det kan uten tvil være verdifullt for flere aktører å tilpasse markedsføringen til denne målgruppen. 

Ser man nærmere på fordelingen av eldre forbrukere i ulike kanaler, er det særlig cashback- og lojalitetskonsepter som ser ut til å dra nytte av den nye målgruppen. Hvem vet, kanskje vil det utvikles egne portaler og konsepter spesifikt for denne målgruppen?

Basert på informasjonen ovenfor går vi ut i fra at en merkbar andel av netthandelsveksten i 2021 vil komme fra eldre forbrukere som benytter netthandel for spesifikke, så vel som hverdagslige produkter.

Podcastsalg øker i Danmark 

Det danske podcast-markedet er i vekst og kanalen er i ferd med å bli en viktig inntektskilde for flere annonsører i nettverket. Kanalen opplevde stor suksess i 2020, og enkelte podcastere leverte mer enn 150 månedlige salg til individuelle annonsører. 

For å spore podcastsalg benytter vi rabattkodesporing. Podcasteren promoterer en rabattkode i løpet av episoden, og rabattkodesporingen gjør det mulig å spore innkommende salg fra den spesifikke koden istedenfor å benytte en typisk sporingslenke. 

Vi gleder oss til å følge veksten til podcast-kanalen i 2021. 

Abonnementstjenester ser stor suksess med affiliate marketing i Sverige

Det siste året har populariteten til abonnementstjenester økt i Sverige, og vi antar at utviklingen vil fortsette i 2021. 

Typiske abonnementstjenester som mobilabonnement, matkasser og strømmetjenester har allerede vært populære blant publisistene over lenger tid, men vi ser nå abonnementstjenester fra stadig industrier vender seg mot affiliatemarkedsføring. Barberbladprodusenten Estrid og apper som Voi og Trion er kun tre av mange eksempler. 

Vår erfaring er at publisister trives med å promotere abonnementstjenester fordi tjenestene gjerne retter seg mot store målgrupper, samtidig som oppstartskostnaden ofte er lav og konverteringsgraden høy. 

Økende interesse for CSS Google Shopping i Norge 

Populariteten til Google Shopping øker, og det å jobbe med en partner innen Comparison Shopping Services (CSS) kan være en verdifull måte for annonsører å øke synligheten til produktene sine på. 

CSSer som jobber med Adtraction er sertifiserte Premium-partnere. Denne typen sertifisering gir partnerne lavere kostnader for trafikken, samtidig som de får tilgang til egen kursing og support hos Google. 

Trafikk fra CSS-partnere har vokst enormt de seneste årene, og vi antar at utviklingen på området fortsetter når stadig flere annonsører får større varelager og søkeresultatene forbedrer seg. 

Et økende antall butikker retter seg mot netthandelen i Nederland

COVID-19 har akselerert et skifte mot en stadig mer digital verden, og mange butikker har sett seg nødt til å styrke posisjonen sin på nett for å opprettholde posisjonen sin i markedet. 

Det er flere faktorer som spiller inn på hvorvidt en aktør lykkes på nett, men en fellesnevner for de som ser suksess i den utfordrende tiden er de som skiller seg ut med en optimalisert kundeopplevelse på nett.

I Nederland, som i flere andre Europeiske markeder, er affiliate marketing en verdifull markedsføringsform som kan bidra med rask vekst på nett. Markedsføringsformen gjør det mulig å nå nye målgrupper uten forhåndsbudsjettet som gjerne kreves i andre markedsføringskanaler. 

Det eneste konstante er endring

Mens enkelte marked ser endringer som er en konsekvens av COVID-19-pandemien, ser andre marked fremveksten av nye typer publisister som blir stadig viktigere i en industri som er i konstant endring. 

På annonsørsiden av nettverket ser vi nye produkttilbud, samtidig som stadig flere merkevarer benytter seg av affiliatekanalen for å nå flere kunder på en kostnadseffektiv måte. 

I den grad det er mulig håper vi på et stabilt og forutsigbart 2021, men en ting er sikkert: det eneste konstante er endring. 

Ønsker du å vite mer om trendene i det norske markedet? Ta gjerne kontakt med oss på support@adtraction.com.

Få det siste fra Adtraction sin blogg

Se flere blogginnlegg