Adtraction Blogg

Ugyldig trafikk, hva betyr det?

Har du noen gang lagt merke til et rødt varselsymbol i brukeren din med melding om ugyldig trafikk? I denne posten forklarer hva ugyldig trafikk egentlig betyr og hvordan du kan håndtere problemet dersom det oppstår.

Det røde symbolet er et varsel om ugyldig trafikk. Symbolet vises dersom en link eller et banner knyttet til en av kanalene dine opplever feil.

Rapporten du får tilgang til ved å klikke på symbolet har som formål å hjelpe deg å oppdage feilene. Merk at du på ingen måte vil straffes dersom slike feilmeldinger oppstår, intensjonen er ene og alene å gi deg mulighet til å identifisere og rette opp feilen. 

Det hender at verktøyet varsler om feil som egentlig ikke er feil. Et eksempel kan være at linker eller bannere trigges når du forhåndsviser et blogginnlegg. Hos en rekke bloggplattformer vil forhåndsvisningen vises på et annet domene og URLen vil derfor være en annen enn den du har godkjent for programmet. I et slikt tilfelle vil ikke feilen påvirkere leserne og kan feilen kan dermed overses. 

Dersom du klikker på varselsymbolet kommer til Rapporter → Ugyldig trafikk. Her finner du mer detaljert informasjon om feilen som har oppstått. 

Rapporten er tilgjengelig for de syv siste dagene. Klikk «Vis» for å en detaljert oversikt over hver enkelt feilmelding. 

I dette eksempelet har tre feil oppstått. Den første raden viser en sporingslenke satt opp for annonsøren Åhlens. Her har dyplenken blitt hentet fra aftonbladet.se. Linker til annonsøren Åhlens kan kun dyplenke til kampanjer på domener Åhlens har godkjent. Lenken vil derfor ikke fungere og av den grunn sendes det en feilmelding. 

De to radene under viser sporingslenker til Kökets box og Åhlens som skulle brukes på example.com. Disse har derimot blitt trigget på Instagram, hvilket ikke vil fungere fordi lenkene er ment og godkjent for en annen kanal. 

Ta gjerne kontakt med support@adtraction.com dersom du har spørsmål knyttet til ugyldig trafikk. 

Få det siste fra Adtraction sin blogg

Se flere blogginnlegg