Whitepaper

7 saker att tänka på när ni väljer plattform för marknadsföring via partners

Marknadsföring via partners är prestationsbaserad försäljning på Internet där olika former av partners förmedlar besökare till en annonsör och får betalt endast när dessa utför en överenskommen åtgärd på annonsörens webbplats, såsom att genomföra ett köp.

De flesta partnerprogram drivs via en plattform som hanterar tekniska och administrativa aspekter såsom spårning, support och betalningsflöden. Vi har sammanställt sju punkter som hjälper er som annonsör göra ett mer informerat val av plattform.

1. Service

Plattformen kan vara en sk SaaS-plattform (Software as a Service) där ni som kund helt själva hanterar ert partnerprogram, eller en plattform med full service, som drivs av ett företag som har egen personal som hjälper er administrera och optimera ert partnerprogram. Alternativet med full service det absolut vanligast förekommande eftersom det typiskt sett krävs särskild personal för att sköta och administrera ett partnerprogram. Säkerställ att plattformen ni väljer tillhandahåller service på en nivå som passar er.

2. Konkurrenter

Ett vanligt misstag är att undvika den plattform som konkurrenterna använder för att på så sätt utsättas för minsta möjliga konkurrens. Det är fel. I stället bör ni aktivt leta efter den plattform där flest konkurrenter finns. Där konkurrenterna finns hittar ni nämligen också flest relevanta partners. Anslut er till samma plattform som konkurrenterna och erbjud ett riktigt attraktivt partnerprogram för att intressera partners som redan finns anslutna till plattformen.

3. Rätt sällskap

Kontrollera vilka andra varumärken och företag som är knutna till plattformen. Detta gör ni lättast genom att öppna ett konto som partner och bläddra igenom de andra partnerprogram som erbjuds. Jobbar plattformen med branscher som inte passar er? Kanske vill ni inte att ert varumärke skall synas i samma sammanhang som erotik eller gambling. Bedöm också i vilket utsträckning plattformen jobbar med större, kända varumärken eftersom dessa tenderar att attrahera högkvalitativa partners som kan vara av intresse även för er.

4. Kvalitet, inte kvantitet

Företrädare för olika plattformar berättar gärna hur många partners de har anslutna. Det är dock kvaliteten på partners som är avgörande, snarare än antalet. Kontrolleras potentiella partners på något sätt innan de släpps in på plattformen för att säkerställa att de är relevanta och håller en viss kvalitet? På vissa plattformar faller denna uppgift helt på er som annonsör, och ni blir överösta av propåer från utländska partners eller partners som inte är relevanta för er verksamhet.

5. Teknik

Ställ frågor kring vilken teknik som plattformen använder för spårning och rapportering. Är det ett egenutvecklat system? Var sker utvecklingen? Vissa plattformar använder system som utvecklas i USA, andra hyr in sig på färdiga lösningar från internationella tredjepartsleverantörer. Det kan innebära att deras system är mindre väl anpassade för de behov som finns på er lokala marknad, men framför allt att de inte har någon direkt möjlighet att anpassa plattformen eller påverka utveckling av ny funktionalitet.

6. Transparens

Vissa plattformar är sk “black box”, dvs de redovisar inte från vilka webbplatser deras trafik kommer eller vilka partners som ingår i ert program. Ni får nöja er med en ospecificerad faktura i slutet på varje månad. Ett framgångsrikt partnerprogram bygger på goda relationer med partners. För att ni skall kunna jobba effektivt med era partners måste ni kunna se varifrån trafiken kommer och utvärdera vilka partners som skall premieras, men också vilka som inte bör finnas i ert program. Ni måste alltid kunna ha en direkt dialog med era partners. Kontrollera att plattformen ni väljer:

  • Redovisar vilka partners som skickar trafik till er
  • Låter er själv avgöra vilka partners som skall ingå i ert program
  • Redovisar exakt vilka orders som partners har förmedlat och vad ni blir fakturerade för

7. Bakgrundskontroll

Som med vilken leverantör som helst bör ni göra en kontroll av bolaget som driver plattformen. Kontrollera årsredovisning för att se att bolaget har ordning på sina finanser. Kontrollera att de har lokala anställda på de marknader som är viktiga för er.

Om Adtraction

Adtraction är ledande i Norden inom digital marknadsföring via Partners. Vi utvecklar och driver en plattform som kopplar samman Annonsörer, som vill öka sin försäljning, med olika former av Partners, exempelvis digitala magasin, influencers, bloggare, forum, mobilappar och prisjämförelsesajter, som vill skapa intäkter baserat på sitt innehåll och sina besökare.

Adtraction.com

Whitepaper

Betala endast för resultat – så fungerar marknadsföring via partners

Läs Whitepaper
Whitepaper

7 steg för att komma igång med marknadsföring via partners

Läs Whitepaper