Whitepaper

7 steg för att komma igång med marknadsföring via partners

Marknadsföring via partners är en internetbaserad försäljningskanal där olika former av partners förmedlar besökare till en annonsör och får betalt endast när dessa utför en överenskommen åtgärd på annonsörens webbplats, såsom att genomföra ett köp. Detta upplägg kallas för ett partnerprogram och kan i princip användas av alla företag som har en webbplats där användarna kan utföra någon form av transaktion.

Att förbereda och komma igång med marknadsföring via partners omfattar sju huvudsakliga steg.

1. Välj plattform

De flesta partnerprogram drivs via en plattform som hanterar tekniska och administrativa aspekter såsom spårning, support och betalningsflöden. Plattformen kan vara en sk SaaS-plattform (Software as a Service) där ni som kund helt själva hanterar ert partnerprogram, eller en full service-plattform, som drivs av ett företag som har egen personal som hjälper er att administrera och optimera ert partnerprogram. I Norden är alternativet med full service det absolut vanligast förekommande. Valet av plattform är oftast direkt avgörande för hur framgångsrikt ert företag blir inom marknadsföring via partners. Det är därför viktigt att välja en plattform som passar ert företags behov och sätt att göra affärer.

2. Fastställ provisionsnivå

Marknadsföring via partners är ofta helt prestationsbaserat, vilket innebär att ni som annonsör betalar provision till partners när de förmedlar köpande besökare till er. Provisionen kan vara ett fast belopp per förmedlad transaktion eller en procent av förmedlat ordervärde. Om en partner förmedlar ett köp med ett ordervärde på 1.000 SEK exklusive moms och frakt, så kan provisionen anges till exempelvis 10 % på det förmedlade ordervärdet, eller ett fast belopp på exempelvis 100 SEK.

För att det skall vara intressant för partners att förmedla besökare till er är det viktigt att er provisionsnivå är tillräckligt hög för att partners skall få rimlig avkastning på trafiken de skickar till er webbplats.

A. Beräkna den högsta provisionsnivå ni kan betala. Eftersom kostnaden är känd i förväg kan den i princip betraktas som kostnad för sålda varor. Jämför med den kostnad för sålda varor ni har via andra kanaler, både fysiska och online.

B. Kontrollera vilken provisionsnivå som erbjuds i era konkurrenters partnerprogram.

Er provisionsnivå bör ligga någonstans mellan A och B. Om ni har valt en plattform med full service kan de hjälpa er med ytterligare råd kring lämplig provisionsnivå.

3. Fastställ annonseringsregler

Olika typer av partners använder olika metoder i sin marknadsföring och alla kanske inte passar ert företag. Därför är det viktigt att specificera vilka typer av marknadsföring som tillåts inom ramen för ert partnerprogram. Några viktiga metoder att ta ställning till är:

Rabattkoder

Rabattkoder används av vissa partners för att öka konverteringsgraden, dvs sannolikheten att någon av deras besökare genomför ett köp hos er. Det finns bland annat webbplatser som samlar rabattkoder från ett stort antal annonsörer på samma ställe. Ange om ni tillåter att ert företag marknadsförs med hjälp av rabattkoder. Om svaret är ja bör ni löpande tillhandahålla lämpliga rabattkoder inom ramen för ert partnerprogram.

Cashback

Cashback innebär att en partner erbjuder sina besökare ersättning för att besöka en annonsör och genomföra en transaktion. Denna typ av partner får alltså provision via ert partnerprogram som denne sedan delar med sina användare. Cashback bör aldrig tillåtas om kunden inte behöver erlägga någon form av betalning på er webbplats, exempelvis om det rör sig en intresseanmälan eller låneansökan.

PPC (pay per click)

PPC innebär att partners betalar för att deras länkar ska visas i en sökmotor för en viss lista av sökord. Det är ofta kostnadseffektivt att låta partners sköta denna typ av annonsering, men om ni redan bedriver egen köpt annonsering i sökmotorerna bör ni överväga hur partners eventuellt kan påverka denna.

Social media

Social media innebär att partners delar erbjudanden om era produkter eller tjänster till sina följare på Facebook, Twitter, Instagram, mfl. Ni bör ange om denna typ av annonsering är tillåten i ert partnerprogram.

Epostmarknadsföring

Vissa partners har egna databaser med epostadresser till personer som tackat ja till att erhålla erbjudanden och reklam per epost. Mottagarna kan oftast segmenteras baserat på geografi eller intresse. Denna typ av marknadsföring kan ge stor räckvidd på kort tid. Om ni vill jobba med denna typ av partners bör ni överväga att tillhandahålla publicisterna med färdiga texter för att kontrollera hur era produkter eller tjänster framställs.

Prisjämförelse

Prisjämförelsesajter jämför olika annonsörers erbjudanden med fokus på pris. Syftet är att hjälpa slutkunden att hitta det bästa erbjudandet och det bästa priset. Om ni vill jobba med denna typ av partners bör ni tillhandahålla sk produktfiler (se nedan) för att säkerställa att partners visar korrekt information.

4. Producera annonsmaterial och produktfil

Huvuddelen av de förmedlade köpen i ett partnerprogram görs via textlänkar, men det är ändå nödvändigt att tillhandahålla ett visst utbud av bildbaserade annonser, sk banners, för de partners som föredrar dessa. En vanlig rekommendation är att ta fram omkring tio annonser i de vanligaste formaten. En full-service plattform kan hjälpa er med råd kring vilka storlekar ni bör välja. Om ni inte har möjlighet att producera annonserna själv kan plattformen rekommendera lämpliga leverantörer.

För annonsörer inom detaljhandel är det viktigt att tillhandahålla en produktfil, dvs en textfil som innehåller produktinformation från ert ehandelssystem. Produktfilen möjliggör för partners att hitta information och länkar till era produkter. Den ger dem tillgång till produktinformation och priser som de kan filtrera och visa på många olika sätt. Produktfiler används bland annat av prisjämförelsesajter, produktkataloger, mfl. Många ehandelssystem har inbyggda funktioner för att exportera produktfiler. Plattformen importerar produktfilen med jämna mellanrum och använder sina servrar för att göra data tillgänglig för partners.

5. Implementera spårning

Eftersom marknadsföring via partners är prestationsbaserad är det nödvändigt att spåra den försäljning som partners förmedlar till er. Detta sköts via plattformen och fungerar med hjälp av en spårningskod som placeras på kvittosidan i er webbshop. Koden är normalt endast en eller ett par rader lång och körs varje gång ett köp genomförs och kvittosidan visas.

När en person klickar på en annons eller länk från ert partnerprogram sätter plattformen en cookie i webbläsaren hos den aktuella personen. När sedan samma person genomför ett köp i er webbshop och spårningskoden på kvittosidan körs kan plattformen identifiera att personen tidigare har klickat på en annons eller länk från ert partnerprogram. Plattformen betalar därefter provision till partner och skickar er en samlad faktura i slutet på varje månad.

6. Ordna en rekryteringssida

Ett viktigt sätt att rekrytera partners till ett partnerprogram är via er egen webbplats. Genom att placera en särskild sida på er webbplats på temat “tjäna pengar med oss” kan ni fånga upp besökare som redan gillar era produkter och är villiga att rekommendera dem till andra. Rekryteringssidan hänvisar med fördel direkt till plattformen för att undvika onödig arbetsbelastning för er. Många plattformar kan automatisk skapa anmälningssidor med logotyp och innehåll speciellt anpassat för enskilda annonsörer.

7. Lansera och informera

Marknadsföring via partners är långsiktig marknadsföring. Det tar ofta mellan en och sex månader för ett partnerprogram att nå normal volym. Den långa startsträckan beror på att det tar tid för partners att ansluta till programmet och implementera länkar och annonser på sina kanaler. En plattform med full service har typiskt sett ett antal verktyg till sitt förfogande för att uppmärksamma partners på ert partnerprogram:

  • information i partners konto hos plattformen
  • inlägg på plattformens sociala medier
  • email till partners som är verksamma i samma segment
  • nyhetsbrev till alla partners i nätverket
  • manuell rekrytering av viktiga partners

Om Adtraction

Adtraction är ledande i Norden inom digital marknadsföring via Partners. Vi utvecklar och driver en plattform som kopplar samman Annonsörer, som vill öka sin försäljning, med olika former av Partners, exempelvis digitala magasin, influencers, bloggare, forum, mobilappar och prisjämförelsesajter, som vill skapa intäkter baserat på sitt innehåll och sina besökare.

adtraction.com

Whitepaper

Betala endast för resultat – så fungerar marknadsföring via partners

Läs Whitepaper
Whitepaper

7 saker att tänka på när ni väljer plattform för marknadsföring via partners

Läs Whitepaper