Whitepaper

Betala endast för resultat - så fungerar marknadsföring via partners

Affiliatemarknadsföring är prestationsbaserad försäljning på Internet där sk Publicister (även “affiliates” eller “publishers”) förmedlar besökare till en Annonsör och får betalt endast när dessa utför en överenskommen åtgärd på Annonsörens webbplats, såsom att genomföra ett köp.

Marknadsföring via partners är digital prestationsbaserad marknadsföring där olika former av Partners förmedlar besökare till en Annonsör och får betalt endast när dessa utför en överenskommen åtgärd på Annonsörens webbplats, såsom att genomföra ett köp.

Detta betalningssätt kallas CPA (“cost per action”) och är det som främst skiljer marknadsföring via Partners från annan internetbaserad försäljning och marknadsföring, där betalning sker per klick (CPC) eller per annonsvisning (CPM).

CPA-modellen innebär att betalning utgår först då kampanjen har resulterat i bekräftad försäljning, vilket innebär mycket låg ekonomisk risk för Annonsören. Kostnaden för kampanjen är i därmed känd i förväg vilket innebär att den kan betraktas som kostnad för sålda varor snarare än en utgift eller investering.

Inom marknadsföring via Partners finns fyra grupper:

 • Annonsörer
  Företag som vill öka sin försäljning av produkter eller tjänster på nätet.
 • Partners
  Företag eller privatpersoner som vill skapa intäkter baserat på sitt innehåll eller sin publik.
 • Plattformen
  Plattformen kopplar samman Annonsörer med Partners och sköter support, spårning och betalningar. Man kan likställa den vid en marknadsplats för digital marknadsföring där köpsidan utgörs av Annonsörer och säljsidan av Partners.
 • Konsumenter
  Personer som gör inköp online.

Affärslogiken kan beskrivas på följande sätt:

 1. En Annonsör ansluter till Plattformen och får tillgång till en stor mängd Partners, som marknadsför Annonsörens produkter med hjälp av sina kanaler, exempelvis webbplatser eller mobilappar.
 2. En Konsument klickar på en länk eller annons på en Partners webbplats och hamnar på Annonsörens webbplats.
 3. Konsumenten genomför ett köp på Annonsörens webbplats, vilket spåras via Plattformen.
 4. Annonsören betalar provision, via Plattformen, till den Partner som förmedlade köpet. Annonsören får en faktura av Plattformen som sedan hanterar betalning av provision till de Partners som förmedlat försäljning till Annonsören.

Annonsören sköter sin marknadsföring via Partners genom ett partnerprogram på Plattformen. Ett avtal ingås med Plattformen (som i sin tur har avtal med Partners) och länkar och annonsmaterial görs tillgängliga för de Partners som godkänns av Annonsören.

Annonsören

I princip kan alla företag med en webbplats där användarna kan utföra någon form av transaktion fungera som Annonsör. Vissa grundläggande förutsättningar bör dock vara på plats:

 • En etablerad verksamhet
  De förändringar som ofta måste göras i unga verksamheter kan leda till oförutsedda variationer i konverteringsgrad och ersättningsnivåer. Därför är Partners många gånger tveksamma till att marknadsföra allt för nystartade företag där affärsmodellen ännu är oprövad.
 • En optimerad webbplats
  Eftersom Partners endast får betalt när de förmedlar försäljning måste Annonsörens webbplats vara grundligt testad och optimerad mot försäljning för att Partners skall få avkastning på besökarna de förmedlar.

Partners

Partners är olika typer av företag och individer som marknadsför andra företags produkter och tjänster mot provision. Vem som helst med internetbaserat innehåll kan fungera som Partner, men olika typer av Partners använder olika metoder i sin marknadsföring och inriktar sig mot olika faser i kundens köpprocess. Några vanliga typer av Partners är:

 • Innehåll
  Olika former av webbplatser, exempelvis nyhets- och mediasajter, sport- och livsstilssajter, sajter inom skönhet och hälsa, idrottsklubbar, produktforum, etc. Allt från internationella mediehus till nischade webbplatser som drivs av privatpersoner.
 • Influencer
  Profiler i alla storlekar och kategorier på bland annat Instagram, YouTube, Pinterest och TikTok. Kategorin omfattar även podcasts och bloggar.
 • Affiliates
  Partners som traditionellt brukar förknippas med affiliatemarknadsföring, såsom lojalitets- och cashbacksidor, kupong- och rabattsidor och nyhetsbrev.
 • Tech
  Mobilappar, men också Comparison Shopping Services (CSS), Datafeed aggregators och Partners som bedriver sin marknadsföring via API-integrationer.
 • Finans
  Partners som är inriktade på marknadsföring inom finanssektorn, huvudsakligen inom sökmotoroptimering (SEO) eller köpt trafik via sökmotorer (SEM).

Plattformen

Plattformen kopplar samman Annonsörer med Partners. Detta gör det lättare för Partners att hitta lämpliga Annonsörer att marknadsföra, och möjliggör för Annonsörer att nå en större publik genom att ge tillgång till alla Partners som är anslutna till Plattformen.

Plattformens viktigaste funktioner är:

 • Utbud och matchning
  Som enskild Annonsör kan det ta flera år att hitta och bygga upp kontakter med en relevant bas av Partners. Genom plattformen erhålls direkt tillgång till en bred och aktiv bas av Partners. Plattformen ingår avtal med Partners och rådger avseende lämplig provision.
 • Spårning och rapportering
  En prestationsbaserad affärsmodell kräver att all förmedlad försäljning spåras korrekt vid varje tid på dygnet, året runt. Både Annonsörer och Partners måste kunna lita på att trafik spåras och rapporteras korrekt, rättvist och helst i realtid.
 • Kvalitet och trovärdighet
  Plattformen säkerställer att Annonsörer och Partners som är anslutna till Plattformen håller tillräckligt hög kvalitet och att Partners känner trygghet i att de kommer få betalt för den försäljning de förmedlar. Detta gör att Partners vågar arbeta även med Annonsörer som inte är kända varumärken.
 • Support
  Det finns många olika sorters Partners som alla har olika behov av hjälp och support. Genom att sköta detta på daglig basis avlastar Plattformen Annonsören från en av de mest tidskrävande aspekterna med marknadsföring via Partners.
 • Sakkunskap och branschexpertis
  Plattformen har genom sin personal byggt upp kunskap kring hur marknadsföring via Partners fungerar i olika branscher. Genom att bidra med rådgivning kring detta bistås Annonsören i att uppnå bästa avkastning på sin marknadsföringsbudget.
 • Hantering av betalningar
  Ett framgångsrikt partnerprogram kan innebära att flera hundra Partners skall erhålla korrekt betalning i tid, varje månad.

Slutsats

Marknadsföring via partners är en effektiv försäljningskanal som kan användas för att nå nya kunder under samtliga delar av köpprocessen. Modellen tillåter att man endast betalar för bekräftad försäljning, vilket gör att kostnaden kan betraktas som kostnad för sålda varor snarare än en utgift eller investering.

Om Adtraction

Adtraction är ledande i Norden inom digital marknadsföring via Partners. Vi utvecklar och driver en plattform som kopplar samman Annonsörer, som vill öka sin försäljning, med olika former av Partners, exempelvis digitala magasin, influencers, bloggare, forum, mobilappar och prisjämförelsesajter, som vill skapa intäkter baserat på sitt innehåll och sina besökare.

adtraction.com

Whitepaper

7 saker att tänka på när ni väljer plattform för marknadsföring via partners

Läs Whitepaper
Whitepaper

7 steg för att komma igång med marknadsföring via partners

Läs Whitepaper