Adtraction Blogg

20 essensielle begrep innen affiliate marketing

CPC, CPO, EPI, API – de mange begrepene innen affiliate marketing kan forvirre selv den beste. I denne posten gir vi deg en oversikt over viktige ord og uttrykk du bør kunne betydningen av.

API

API står for application programming interface. API er et sett av funksjoner og prosedyrer som brukes av affiliates og annonsører som vil ha automatisert data fra Adtraction sine systemer, fremfor manuelt å logge inn og hente ut rapporter. Dersom en affiliate benytter API, «snakker» affiliatens API med Adtraction sitt API. 

CPA

Refererer til cost per action eller cost per acquisition, og er en betalingsmodell der affiliates blir betalt for å bidra til en spesifikk handling på annonsørens nettside. En handling kan for eksempel være å generere et lead eller et salg.

CPC

Cost per click referer til en annen betalingsmodell der annonsøren betaler affiliaten per unike klikk.

CPL

Cost per lead er relatert til CPA og refererer til den spesifikke handlingen å generere et lead.

CPM

Den tekniske termen cost per mille refererer til cost per thousand impressions. I dette tilfellet betaler annonsøren en gitt pris per tusende visning.

CPO

Cost per order er den tradisjonelle modellen for affiliate marketing. Affiliate marketing er prestasjonsbasert, og annonsøren betaler en gitt provisjon per ordre en affiliate bidrar med. 

CR

Av det totale antallet klikk er conversion rate den prosentandelen som gjennomfører en spesifikk handling. Dersom sporingslenken din har hatt 10.000 klikk og du har hatt 100 salg, er konverteringsgraden din 1%. 

Conversions ÷ clicks = CTR.

CTR

Click through rate viser hvor ofte personer som ser annonsene dine klikker på dem. Om du har 1.000 besøkende på nettsiden din og 100 klikker på annonsen, er CTR 10%.

Clicks ÷ impressions = CTR.

EPC

Earnings per click er hva du i gjennomsnitt tjener per unike klikk sendt. Dersom du tjener 1.000 og har 100 klikk, vil EPC være 10. 

Earnings ÷ number of unique clicks = EPC.

EPI

Tech alert! EPI, eller enhanced publisher information, lar deg opprette egne parameter bak sporingslenkene dine. Ved å bruke EPI, kan du sende din egen informasjon til Adtraction sitt system og la dette vises i transaksjonsrapporten i kontoen din.  

Google Analytics

Google Analytics er et gratis analyseverktøy som gir detaljert statistikk om de besøkende på en nettside.

Google Trends

Google Trends er et Google-verktøy som brukes til å avdekke søketrender. Verktøyet gir informasjon om hvor ofte en spesifikk term skrives i Google sin søkemotor over en gitt periode. 

Google Tag Manager

Google Tag Manager er et verktøy som lar deg bruke kodeutdrag eller sporingspiksler på nettsiden din, uten å modifisere koden.

Lead

En kontakt som har potensialet til å bli en kunde.

LR

Lead rate er prosentandelen leads mottatt fra det totale antallet unike klikk. Dersom 1.000 unike klikk har blitt 10 leads, er LR 1%.

Leads ÷ number of unique clicks = LR.

Pixel

En sporingspiksel er et kodeutdrag som gjør det mulig å spore atferden til en bruker på en nettside. Når en bruker besøker en nettside, lastes en piksel. Sporingspiksler lar annonsøren hente data som blant annet brukes i digital markedsføring, digitale analyser og e-post-markedsføring. 

PPC

Pay per click er relatert til CPC, og referer til en modell der annonsøren betaler en gitt sum per unike klikk på en av deres annonser.

SEM

Search engine marketing er et mer generelt begrep enn SEO, og kan inkludere både søkemotoroptimalisering, betalte annonser og andre tjenester relatert til søkemotorer. 

SEO

SEO er forkortelsen for søkemotoroptimalisering. SEO dreier seg om å øke kvaliteten og kvantiteten av trafikk til en nettside gjennom organiske søkeresultat. 

Sporingslink

En sporingslink, også kalt affiliatelink eller affiliatelenke, er en unik URL som brukes av en affiliate til å sende trafikk til et spesifikt tilbud eller en spesifikk landingsside.

Spørsmål eller andre begrep du gjerne vil ha oppklart? Gi oss beskjed på support@adtraction.com.

Få det siste fra Adtraction sin blogg

Se flere blogginnlegg