Adtraction Blogg

Regler og retningslinjer for ulike annonsørprogram

Denne guiden gir deg oversikt over de ulike reglene og retningslinjene annonsørprogrammene hos Adtraction kan ha.

Hvert annonsørprogram hos Adtraction har et eget sett regler som fungerer som retningslinjer for hvilke affiliates som kan og ikke kan godkjennes for affiliateprogrammet. 

Reglene er basert på fem hovedkategorier som enten er «tillatt», «ikke tillatt» eller «begrenset». Nedenfor går vi gjennom hva slags kanaler som inngår i de ulike kategoriene og forklarer ulike scenarioer du som affiliate kan møte når du søker deg til programmer.

Vi setter stor pris på at du vurderer reglene og retningslinjene som er satt før du søker på et program. Dersom kategorien din kanal tilhører er merket som «ikke tillatt» setter vi pris på at du ikke søker deg til programmet – da sparer både du og vi tid. 

Forsikre deg i tillegg om at du alltid leser programbeskrivelsen for å gjøre deg kjent med retningslinjer og spesifikke regler annonsøren har satt for sitt program.

Pay per click

Pay per click (PPC) inkluderer først og fremst kanaler som driver med Search Engine Marketing (SEM) og Google shopping. Det er dessverre få annonsører som godkjenner PPC og for mange program er PPC derfor merket som «ikke tillatt». Det skal likevel nevnes at vi også har annonsører som har PPC merket som «begrenset» og «tillatt». 

Merk at brand bidding aldri er tillatt med mindre annet er spesifisert i programbeskrivelsen, selv ikke for programmer som har PPC merket som tillatt. 

Ikke tillatt: annonsøren godkjenner ikke PPC. 
Begrenset: annonsøren begrenser godkjenningen av PPC-kanaler og spesifikke avtaler behøves. 
Tillatt: annonsøren godkjenner PPC og du står fritt til å søke på programmet. 

Sosiale medier 

Sosiale medier inkluderer deling av innhold på blogg i tillegg til andre sosiale kanaler som Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest og Youtube. Dersom du planlegger å jobbe med betalt annonsering på disse plattformene skal Adtraction involveres da dette vil være å regne som PPC. På de aller fleste annonsørprogrammer innen e-commerce er sosiale medier tillatt. 

Ikke tillatt: annonsøren tillater ikke sosiale kanaler til sitt affiliateprogram. På tross av at Instagram, Facebook, Snapchat, Pinterest og Youtube-kanaler ikke godkjennes, kan annonsøren i enkelte tilfeller godkjenne blogger da disse kan regnes som contentsider istedenfor sosiale medier.  
Tillatt: annonsøren tillater sosiale medier.

E-post markedsføring

E-post markedsføring inkluderer ren e-post markedsføring. 

Vennligst ta kontakt med ditt lokale team dersom du ønsker å drive med e-postmarkedsføring for en spesifikk annonsør. Dersom det er mulig vil vi introdusere deg for retningslinjene som foreligger og følge opp disse ved eventuelle utsendelser. Enhver utsending må ha en preview og vær oppmerksom på at maler ikke nødvendigvis finnes tilgjengelig for programmer som har satt e-postmarkedsføring som begrenset. 

Det bør nevnes at e-postmarkedsføring kun inkluderer rene e-postmarkedsførere og ikke eksempelvis cashback- og rabattkodesider som gjør utsendelser til kundene sine. 

Ikke tillatt: annonsøren godkjenner ikke e-postmarkedsføring. 
Begrenset: annonsøren begrenser godkjenningen av e-postmarkedsføring, normalt sett finnes ikke maler tilgjengelig og godkjenningen av previews er ofte strengere enn normalt.
Tillatt: annonsøren godkjenner e-postmarkedsføring, Adtraction har en mal tilgjengelig og kan godkjenne previews samme dag.

Kupong / rabatt

Hvorvidt tilbudssider godkjennes varierer fra program til program. 

Ikke tillatt: annonsøren godkjenner ikke kupong / rabatt.
Tillatt: annonsøren tillater kupong / rabatt.

Cashback / reward

Cashback- og lojalitetskonsepter er ofte godkjent hos Adtraction sine annonsører. 

Ikke tillatt: annonsøren godkjenner ikke cashback / reward.
Tillatt: annonsøren tillater cashback / reward.

Kanaler som ikke inkluderes i noen av de ovenfor stående kategoriene vil i de aller fleste tilfeller godkjennes. Merk allikevel at enhver annonsører forbeholder seg retten til å avslå søknaden din dersom de ikke mener at det foreligger en match mellom kanalen og deres egen merkevare. 

Affiliates som ønsker å drive med SMS-markedsføring rådes til å lese programbeskrivelsen. Dersom e-postmarkedsføring ikke er tillatt er en nyttig tommelfingerregel at SMS-markedsføring heller ikke er tillatt.

Få det siste fra Adtraction sin blogg

Se flere blogginnlegg