Zrównoważony rozwój w Adtraction

Celem Adtraction w obszarze zrównoważonego rozwoju jest tworzenie warunków, które umożliwiają długofalowe budowanie wartości. Dla Adtraction oznacza to rozwój organizacji, zarządzanie ryzykiem i rozpoznawanie szans, przy jednoczesnym uwzględnieniu wpływu na ludzi i na środowisko.

Zrównoważony rozwój obejmuje szeroką problematykę, a obszar ESG (Environmental, Social, Governance) ulega ciągłym zmianom.
Podejście Adtraction opiera się na wyborze obszarów, które uznajemy za najważniejsze dla naszej organizacji i priorytetyzację obszarów w których możemy mieć realny wpływ.

Nasza praca nad zrównoważonym rozwojem oparta jest na Celach Zrównoważonego Rozwoju opracowanych przez ONZ (UN’s SDGs) i dzieli się na trzy obszary: rozwój społeczny, wpływ na środowisko oraz odpowiedzialne zarządzanie.

Raport zrównoważonego rozwoju

Celem do którego dąży Adtraction jest przedstawianie naszych wysiłków w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodnie z wytycznymi Greenhouse Gas protocol. Raport za rok 2023 opiera się na Europejskich Standardach Raportowania na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (ESRS).