Duurzaamheid bij Adtraction

Het algemene doel van Adtraction met betrekking tot duurzaamheid is het creëren van voorwaarden voor lange termijn waarde creatie. Voor Adtraction betekent dit groeien als bedrijf, risico's beheren en kansen identificeren met respect voor de impact op mensen en het milieu.

Duurzaamheid beslaat een breed scala aan kwesties en het ESG-landschap evolueert snel. De aanpak van Adtraction is geweest om de onderdelen te selecteren die als meest relevant voor onze organisatie worden beschouwd en om onderdelen te prioriteren waar het bedrijf een verschil kan maken.

Ons werk op het gebied van duurzaamheid is gebaseerd op de United Nations Sustainable Development Goals en is onderverdeeld in drie hoofdgebieden: sociale ontwikkeling, milieueffect en verantwoord bestuur.

Duurzaamheidsrapport

De ambitie van Adtraction is om ons werk op het gebied van duurzaamheid te rapporteren in overeenstemming met de Greenhouse Gas Protocol. Het rapport is gebaseerd op de European Sustainability Reporting Standards (ESRS).