Kestävä kehitys Adtractionilla

Adtractionin yleistavoitteena kestävän kehityksen työstämisessä on luoda olosuhteet pitkäaikaisen arvon luomiseen. Adtractionille tämä tarkoittaa kasvua yrityksenä, riskien hallintaa ja mahdollisuuksien tunnistamista, ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia kunnioittaen.

Kestävä kehitys kattaa monenlaisia kysymyksiä, ja ESG-ympäristö kehittyy nopeasti. Adtractionin lähestymistapa on ollut valita organisaatiomme kannalta tärkeimmiksi katsotut osa-alueet ja priorisoida alueet, joilla yrityksemme voi parhaiten vaikuttaa.

Kestävän kehityksen työmme perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja se on jaettu kolmeen pääalueeseen: sosiaalinen kehitys, ympäristövaikutukset ja vastuullinen hallinto.

Kestävyysraportti

Adtractionin tavoitteena on raportoida kestävän kehityksen työstä kasvihuonekaasu-protokollan mukaisesti. Vuoden 2023 raportti perustuu Euroopan kestävän kehityksen raportointistandardeihin (ESRS).