Adtraction Blogg

Nu kan du koppla flera användare till ett partnerkonto

Vi vill göra det enkelt för partners att hantera sina aktiviteter hos oss, och introducerar möjligheten att koppla flera användare till ett partnerkonto.

Du kan nu skapa egna profiler för varje medlem av ditt team. Genom att anpassa tillgångarna för varje enskild användare, kan du styra vilka funktioner, marknader och kanaler användarna kan hantera. Denna anpassning gör att varje användare kan fokusera på sina egna ansvarsområden, samtidigt som man säkerställer att känslig information inte delas mer än nödvändigt.

Funktionen gör det möjligt att ge olika användare tillgång till specifika marknader och kanaler. Om olika teammedlemmar hanterar olika kanaler eller geografiska platser kan du ge dem tillgång bara till de verktyg och data de behöver.

Att ställa in flera användare på ditt Adtraction-konto är enkelt:

1. Logga in på huvudanvändaren.
2. Gå till Konto > Användare.
3. Klicka på "Lägg till användare" och fyll i de nödvändiga detaljerna.
4. Specificera vilka behörigheter användaren ska ha för funktioner, marknader och kanaler.
5. Bjud in dina kollegor till plattformen med de unika åtkomsträttigheterna de har.

Om du har frågor eller behöver hjälp med att ställa in kontot med flera användare kan du kontakta vårt supportteam.

Få det senaste från vår blogg

Se fler blogginlägg