Adtraction Blogg

Spenderar iPhone-användare mer pengar på nätet än andra?

Många studier har granskat skillnaderna mellan användare av iPhone och Android, och resultaten visar att vårt val av smartphone kan avslöja mer om vår personlighet än vad vi kanske inser. Vilka insikter kan smartphones förmedla gällande konsumenters köpbeteende på nätet och är det verkligen så att iPhone-användare tenderar att spendera mer än de som har en Android?

Adtraction har genomfört en analys av över 2,7 miljoner genomförda köp på de nordiska marknaderna, inom ramen för 531 partnerprogram inom områdena skönhet, mode, elektronik, barn & familj och interiör. Resultatet är tydligt; iPhone-användare spenderar i genomsnitt mer pengar på onlineköp än vad Android-användare gör.

iPhone-användare har konsekvent ett högre genomsnittligt ordervärde (AOV) än Android-användare på samtliga marknader och i nästan alla produktkategorier.

Det enda undantaget återfinns inom kategorin elektronik. I det fallet avviker Android-användarna från mönstret, särskilt i Danmark där de spenderar 11% mer på elektronik än vad iPhone-användare gör.

Skillnader mellan kategorier

Kategorin skönhet visar den tydligaste skillnaden mellan iPhone- och Android-användarna. I Danmark spenderar iPhone-användare i genomsnitt 30 % mer på skönhet än de som använder Android. Denna skillnad är emellertid inte lika uttalad på andra marknader, där den ligger på mellan 6 och 8 procent i Norge, Sverige och Finland.

Kategorierna mode och kläder uppvisar ett snarlikt mönster. I Danmark är AOV för iPhone-användare 17 % högre än för Android-användare, vilket ligger i linje med Finlands skillnad på 15 % och Norges på 13 %. I Sverige är skillnaden 7 %.

I kategorin interiör uppvisar båda användargrupper ett mer enhetligt köpbeteende. Här är skillnaden i AOV låg på alla marknader, med en minimal variation på 1 till 5 %. Trenden är liknande i barn- och familjekategorin, med en variation på 2 till 7 % i AOV mellan marknaderna.

Elektronik är den enda kategori där Android-användare spenderar mer än iPhone-användare – men endast på vissa marknader. Medan de spenderar mer än iPhone-användare i Norge och tydligast i Danmark, spenderar iPhone-användare i Sverige och Finland mer än användare av Android-enheter med respektive 10 % och 3 %.

Vårt val av smartphone kan ge insikter i vårt köpbeteende online. Ovanstående analys visar att iPhone-användare tenderar att spendera mer pengar online, förutom när det gäller teknik – där Android-användare på vissa nordiska marknader spenderar mest.

Om uppgifterna

För ovanstående analys har Adtraction studerat över 2,7 miljoner genomförda köp på de nordiska marknaderna inom ramen för 531 partnerprogram inom skönhet, mode, elektronik, barn & familj och inredning. Uppgifterna är från 2022.

Få det senaste från vår blogg

Se fler blogginlägg