Adtraction Blogg

Screen size matters: Hur skärmstorlek påverkar konsumenters onlineköp

Genom att analysera stora mängder data har Adtraction, ett ledande företag inom partner marketing i Norden, upptäckt nya rön i konsumenternas beteende. Det visar sig att skärmstorlek påverkar hur man spenderar sina pengar online.

Mobil teknik har påverkat konsumenternas beteende på flera sätt. Ett av de tydligaste är den ökade benägenheten att göra inköp online. Men hur ser det ut egentligen? Handlar vi bara via våra smartphones och är datorskärmen något vi lagt bakom oss?

Smartphones för shopping, desktops för de stora köpen

Adtraction har analyserat över 2,7 miljoner genomförda köp på de nordiska marknaderna inom ramen för 531 partnerprogram inom skönhet, mode, elektronik, barn & familj samt interiör. Analysen visar ett tydligt mönster; medan konsumenter gärna använder sina smartphones för regelbunden shopping och mindre köp, föredrar de sin datorskärm för större investeringar. Det verkar som att storleken på skärmen kan spela en roll för storleken på varukorgen.

Kartan visar genomsnittligt ordervärde per typ av enhet (desktop vs. smartphone). Genomsnittligt ordervärde för desktop är högre på samtliga nordiska marknader. Konsumenterna använder smartphones för vardagliga inköp, men föredrar desktop för större inköp.

Detta beteende är särskilt tydligt i Norge och i Danmark. På dessa marknader är genomsnittligt ordervärde för desktop 19 % respektive 35 % högre än för smartphone. Norrmän och danskar verkar med andra ord tydligt föredra en större skärm för större köp.

Skillnader mellan kategorier

På kategorinivå sticker elektronik ut. Medan svenskar spenderar nästan 30 % mer när de köper från desktop istället för smartphone, spenderar danskarna 35 % mer. Norrmän spenderar 19 % mer när de handlar elektronik från desktop istället för smartphone.

I Finland ser man istället en större skillnad inom kategorin interiör. Här spenderar man 23 % mer när man handlar från desktop jämfört med smartphone.

Diagrammet nedan visar fördelningen av köp mellan smartphone och desktop.

Fördelningen av genomförda köp mellan smartphones och desktop visar att den senare fortfarande är högst aktuell och att det finns en tydlig balans mellan mobil och desktop.

En sak är klar: att göra sin shopping via desktop är fortfarande högst aktuellt. Medan smartphones erbjuder bekvämlighet när konsumenten är på språng, är desktop fortfarande favorit för stora, genomtänkta köp.

Om uppgifterna

För ovanstående information har Adtraction analyserat över 2,7 miljoner genomförda köp på de nordiska marknaderna inom ramen för 531 partnerprogram inom skönhet, mode, elektronik, barn & familj och inredning. Uppgifterna är från 2022.

Få det senaste från vår blogg

Se fler blogginlägg