Whitepaper

Betal kun for resultater - slik fungerer markedsføring via partnere

Partnermarkedsføring er prestasjonsbasert markedsføring på nett, der annonsører betaler provisjon til ulike typer partnere som generer salg eller leads for annonsørens produkter eller tjenester.

Betalingsmodellen CPA ("cost per action") er det som skiller partnersmarkedsføring fra annen nettbasert markedsføring der betalingen er gjort per klikk (CPC), per annonsevisning (CPM) eller med promoteringer til fastpris.

Med CPA-modellen betaler annonsøren først når en partner har bidratt med et bekreftet salg. Den kostnadseffektive betalingsmodellen gir med andre ord annonsøren lav risiko. Fordi kostnaden for salget er kjent på forhånd, kan den i prinsippet regnes som en varekost. 

Innen partnermarkedsføring finnes fire aktører:

 • Annonsøren
  Bedrifter som ønsker å øke salget av sine produkter og tjenester på nett.
 • Publisisten
  Bedrifter eller privatpersoner som ønsker å tjene penger på annonsering.
 • Plattformen
  Plattformen kobler sammen Annonsører med Partnere, og håndterer support, sporing og utbetalinger. Man kan sammenligne plattformen med en markedsplass for digital markedsføring, der kjøpersiden utgjøres av Annonsører og selgersiden av Partnere. 
 • Forbrukeren
  Personer som handler på nett.

Forretningsmodellen kan beskrives som følger:

 1. En Annonsør knytter seg til Plattformen og får tilgang til et bredt utvalg Partnere, som markedsfører Annonsørens produkter ved hjelp av egne kanaler, for eksempel nettsider eller mobilapper. 
 2. En Forbruker klikker på en lenke eller annonse på nettsiden til en Partner og havner i Annonsørens nettbutikk. 
 3. Forbrukeren gjennomfører et kjøp i Annonsørens nettbutikk. Salget spores via Plattformen. 
 4. Annonsøren betaler provisjon via Plattformen til den Partneren som formidlet kjøpet. Annonsøren får en faktura av Plattformen som siden håndterer betaling av provisjon til de Partnerne som formidler salg til Annonsøren. 

Annonsørens aktiviteter innen partnermarkedsføring drives gjennom et Partnerprogram hos Plattformen. En avtale inngås med Plattformen (som igjen har avtaler med Partnere) og lenker og annonsemateriell gjøres tilgjengelig for de Partnere som godkjennes av Annonsøren.

Annonsøren

I prinsippet kan enhver nettbutikk der brukeren må gjennomføre en form for transaksjon bli en Annonsør. Enkelte forutsetninger bør imidlertid være på plass:

 • En etablert virksomhet
  De justeringer som ofte må gjøres i oppstartsperioden hos nye virksomheter kan føre til uforutsette variasjoner i konvertering og provisjonsnivå. Derfor er Partnere ofte motvillige til å annonsere for nyetablerte bedrifter med uprøvde forretningsmodeller.
 • Et optimalisert nettsted
  Fordi Partnere kun får betalt når de formidler salg må Annonsørens nettsted være grundig testet og optimalisert for salg, slik at Partnere får avkastning på trafikken de formidler.

Partnere

Partnere er ulike typer bedrifter og privatpersoner som markedsfører andre selskapers produkter og tjenester mot provisjon. Alle med nettbasert innhold kan fungere som en Partner, men ulike typer Partnere bruker ulike metoder med fokuse på ulike faser av kundens kjøpsprosess. Noen vanlige typer Partnere er:

 • Innholdssider
  Ulike former av nettsteder som publiserer innhold, for eksempel medie- og nettaviser, sports- og livsstilssider, sider innen skjønnhet og helse, idrettsklubber, produktforum og lignende. Alt fra internasjonale mediehus til mindre, nishesider som drives av privatpersoner. 
 • Influencere
  Profiler i alle størrelser og kategorier på blant annet Instagram, YouTube, Pinterest og TikTok. Kategorien omfatter også podcaster og blogger. 
 • Affiliates
  Partnere som tradisjonelt knyttes til affiliatemarkedsføring, som for eksempel cashback- og lojalitetskonsepter, rabattkodesider og nyhetsbrev. 
 • Tech
  Mobilapper, men også Comparison Shopping Services (CSS), Datafeed aggregators og Partnere som bruker API-integrasjoner i markedsføringen sin. 
 • Finans
  Partnere som driver markedsføring innen finanssektoren, hovedsakelig ved hjelp av søkemotoroptimalisering (SEO) og kjøpt trafikk via søkmotorer (SEM).

Plattformen

Plattformen er bindeleddet mellom Annonsører og Partnere. Dette gjør det enklere for Partnere å finne passende Annonsører de kan markedsføre, mens Annonsører får mulighet til å nå et større publikum gjennom tilgang til alle Partnere som er tilknyttet Plattformen. 

Plattformens viktigste funksjoner er:

 • Tilgang til Partnere
  For en enkelt Annonsør kan det ta flere år å finne og bygge opp kontakter til en relevant base av Partnere. Gjennom Plattformen får Annonsøren umiddelbar tilgang til en stor og aktiv base av Partnere. Plattformen inngår avtaler med Partnere og veileder Annonsøren for å finne et passende provisjonsnivå.
 • Sporing og rapportering
  En prestasjonsbasert forretningsmodell krever at alle klikk og formidlede salg spores nøyaktig til en hver tid. Både Annonsører og Partnere må kunne stole på at trafikken spores og rapporteres korrekt, rettferdig og helst i sanntid.
 • Kvalitet og troverdighet
  Plattformen sikrer at Annonsører og Partnere som er knyttet til Plattformen holder en tilstrekkelig høy kvalitet. I tillegg sørger Plattformen for at Partnerne kjenner seg trygge på at de får betalt for salgene de formidler. 
 • Support
  Ulike typer Partnere har ulike behov for hjelp og support. Ved å håndtere support, sparer Plattformen Annonsøren for en av de mest tidkrevende aspektene ved partnermarkedsføring.  
 • Markedsinnsikt og kompetanse
  Plattformens ansatte har kunnskap om bransjen og optimalisering av programmer i ulike kategorier. Ved å gi råd om dette hjelper Plattformen Annonsøren å oppnå best mulig avkastning på sitt markedsføringsbudsjett.
 • Utbetalinger
  Et suksessfullt partnerprogram kan innebære at flere hundre Partnere skal motta korrekt betaling til rett tid hver måned. Dette håndteres av Plattformen. 

Konklusjon

Partnermarkedsføring er en effektiv salgskanal som kan brukes til å nå kunder i alle deler av kjøpsprosessen. Modellen gjør det mulig kun å betale for bekreftede salg, noe som gjør kostnadene kan betraktes som varekost snarere enn en utgift eller investering.

Om Adtraction

Adtraction er ledende i Norden innen digital markedsføring via partnere. Vi utvikler og driver en plattform som kobler sammen Annonsører, som vil øke omsetningen på nett, med ulike typer Partnere, eksempelvis innholdssider, nettaviser, influencere, forum og mobilapper, som ønsker å tjene penger på innholdet de produserer og trafikken de har til sin kanal.

Adtraction.com

Whitepaper

8 ting du bør vurdere når du velger et affiliatenettverk

Les Whitepaper
Whitepaper

7 steg for å starte et partnerprogram

Les Whitepaper
Casestudie

Slik fikk Defero mer enn 4000 nye medlemmer på en måned

Les Casestudie