Casestudie

Defero

Slik fikk Defero mer enn 4000 nye medlemmer på en måned

Finansportalen Defero er en gratis forbrukertjeneste som tilbyr privatpersoner en fullverdig økonomisk rapport. Basert på den enkeltes, personlige data gir portalen en kredittscore og opplysninger som er til nytte for å få de beste betingelsene forbrukeren har rett på.

Utgangspunktet for å starte et annonsørprogram hos Adtraction var Defero sitt ønske om å øke medlemsbasen. Da daglig leder av Defero, Eigil Arff Tarjem, kom i kontakt med Adtraction hadde han allerede testet markedsføring i generelle kanaler som Youtube, Facebook og Instagram. Han var kjent med affiliate marketing, og ønsket å teste om promotering i andre relevante kanaler kunne bidra med vekst til portalens medlemsmasse.

Enorm vekst i medlemsbasen med affiliate marketing

Deferos annonsørprogram hos Adtraction ble startet den 22. mai, og allerede dagen etter
lansering var finansportalen promotert hos flere aktører via Adtraction sitt nettverk.

Affiliate marketing gjør det mulig for bedrifter å promoteres i ulike, relevante kanaler. Kanaleiere som er tilknyttet nettverket velger selv hvilke annonsører de ønsker å samarbeide med, og utformer innholdet på en autentisk måte for best mulig å nå ut til sitt publikum. Selv om affiliate marketing per i dag er mest brukt av tradisjonelle nettbutikker, viser samarbeidet med Defero at denne formen for markedsføring kan være gunstig også for mer spesialiserte bedrifter. Med flere tusen registrerte profiler i ulike kategorier vil det alltid finnes en god blanding av publishere for enhver bedrift.

Responsen som kom ved å promotere Defero i de rette kanalene var enorm. Som et
direkte resultat av samarbeidet med Adtraction økte medlemsbasen fra 500 til 4727
medlemmer på 30 dager, en økning som tilsvarer 845%.

"Som tidligere affiliate har jeg hatt et godt inntrykk av Adtraction og løsningen de tilbyr. Min kontaktperson, Julie, har hele veien tilrettelagt godt for at programmet skulle bli vellykket. I tillegg har de en brukervennlig plattform som gjør det enkelt for meg å følge utviklingen av programmet.”

Mindre tid på markedsføring

Bedrifter som velger å benytte seg av affiliate marketing sparer verdifull tid på å overlate
administrasjonen av programmet til et affiliatenettverk. Fremfor kun å fokusere på synlighet i ledende kanaler som Facebook, Instagram og Youtube, tilrettela samarbeidet med Adtraction for eksponering i relevante kanaler Eigil ikke selv hadde tenkt på. I tillegg gjorde affiliate marketing det mulig for oppstartsbedriften å bruke tid på annet enn å etablere og vedlikeholde relasjoner til et relevant publikum.

Gode partner- og kunderelasjoner gjør det mulig for Adtraction som affiliatenettverk å matche annonsører med passende kanaler. For Defero var Nettavisen den av Adtraction sine affiliates som leverte best resultater. Den typiske leseren hos Nettavisen er bosatt i en norsk storby, har høyere utdanning, er en opinionsleder og ønsker å prøve nye ting.

"Jeg er strålende fornøyd med samarbeidet med Adtraction. Samtidig som medlemsbasen økte drastisk på kort tid, kunne jeg fokusere på andre oppgaver under oppstarten fordi store deler av markedsføringen gikk av seg selv."

På nåværende tidspunkt har Defero mer enn 11 000 medlemmer, og både Defero og Adtraction er fornøyde med resultatene vi sammen har skapt.

Whitepaper

8 ting du bør vurdere når du velger et affiliatenettverk

Les Whitepaper
Whitepaper

7 steg for å starte et partnerprogram

Les Whitepaper
Whitepaper

Betal kun for resultater - slik fungerer markedsføring via partnere

Les Whitepaper