Adtraction Blogg

EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Adtraction Group avser notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market

Adtraction offentliggör idag sin avsikt att genomföra ett erbjudande av aktier och notera på Nasdaq First North Growth Market.

Adtraction bedömer tillväxtmöjligheterna på såväl den nordiska marknaden som internationellt som mycket goda. Som ett led i Bolagets tillväxtstrategi avser Adtractions styrelse och ledning genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Noteringen syftar bland annat till att ge Adtraction tillgång till kapitalmarknaden för att ytterligare stärka Bolagets långsiktiga tillväxt, samt bidra till ökad varumärkeskännedom och publicitet.

Adtraction har levererat lönsam tillväxt varje år sedan 2010, med en årlig genomsnittlig omsättningstillväxt (CAGR) om 54 procent under perioden. Ambitionen är att fortsätta bedriva verksamheten på samma framgångsrika sätt. Bolagets tillväxt har fram till december 2020, då Bolagets första förvärv genomfördes, varit uteslutande organisk. Bolaget har en tydlig strategi för fortsatt tillväxt, såväl organisk som förvärvsdriven.

Simon Gustafson, VD och medgrundare för Adtraction, kommenterar:
Vi har byggt bolaget och plattformen baserat på några enkla idéer; vi vill skapa bra affärer för våra kunder och partners och vi vill att Adtraction ska växa och vara lönsamt. De senaste åren har vi expanderat geografiskt och även genomfört tre förvärv. Vi finns nu i elva länder och ungefär 30 procent av bruttoresultatet kommer från marknader utanför Norden. En börsintroduktion gör det möjligt för oss fortsätta växa i Europa, utveckla vår plattform samt genomföra förvärv. Detta är ett fantastiskt nästa steg för Adtraction!

Adtractions ITF:
https://investor.adtraction.com/se/pressmeddelanden?slug=adtraction-group-avser-notera-bolagets-aktier-pa-nasdaq-first-north-growth-market

Ytterligare information som riktar sig mot investerare finns på Adtractions IR-webb: https://investor.adtraction.com/se

Adtractions VD Simon Gustafson kommer att hålla bolagspresentation som livestreamas under Avanza Börsdag, 24e november kl. 09:00:
https://financialhearings.com/event/43538

Om Adtraction
Om Adtraction Adtraction är ledande i Norden inom digital marknadsföring via partners. Bolaget är aktivt inom två vertikaler, e-handel och finans, där Adtraction utvecklar och driver en plattform som kopplar samman annonsörer, som vill öka sin försäljning, med olika former av partners, exempelvis digitala magasin, influencers, bloggare, forum, mobilappar och prisjämförelsesajter, som vill skapa intäkter baserat på sitt innehåll och sina besökare.

Adtractions plattform fungerar som en marknadsplats för digital marknadsföring där köpsidan utgörs av annonsörer och säljsidan av partners. Annonsörer samarbetar med partners för att marknadsföra sina produkter eller tjänster online, och betalar provision via Adtraction när detta ger upphov till försäljning.

Under det tredje kvartalet hade Adtractions plattform cirka 1 300 aktiva annonsörer och cirka 7 700 aktiva partners, mellan vilka plattformen årligen förmedlar över 4 miljoner unika transaktioner.

Adtraction har lokala kontor i elva länder i Europa, med huvudkontor i Stockholm.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper som emitterats av Bolaget.
Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen").
Ett eventuellt erbjudande om att teckna de värdepapper som inkluderas i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt som kommer att tillhandahållas av Adtraction efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Investerare bör inte förvärva några värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande, baserat på annan information än i ett prospekt. Godkännande och registrering av Finansinspektionen av prospektet ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av prospektet.

Få det senaste från vår blogg

Se fler blogginlägg