Adtraction Blogg

Information angående GDPR

Adtraction värnar om den personliga integriteten och vi har därför vidtagit omfattande åtgärder för att säkerställa att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig integritetsskyddslagstiftning så som förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”). Som personuppgift räknas till exempel namn och IP-adresser som antingen direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Vi har bland annat upprättat en personuppgiftspolicy och cookiepolicy där vi förklarar vilka personuppgifter Adtraction behandlar och på vilket sätt det sker. Nedan finns också information till våra annonsörer (”Annonsör”) och partners (”Partner”) om vad som är viktigt att tänka på när ni behandlar personuppgifter inom ramen för användningen av Adtractions tjänst.

Om du är en Annonsör

Personuppgiftsansvarig

En fysisk eller juridisk person som bestämmer ändamål och medel för en viss behandling av personuppgifter är också personuppgiftsansvarig för sådana uppgifter. När du som Annonsör ansluter dig till Adtractions tjänst innebär det att du kommer att vara ansvarig för de personuppgifter som du samlar in och behandlar när en besökare har landat på din webbsida efter att ha klickat på en spårningslänk. Om besökaren till exempel genomför ett köp kommer du att vara personuppgiftsansvarig för den behandling som sker inom ramen för försäljningen.

Annonsören och Adtraction ingår en affärsförbindelse om ”Partner Marketing” vilket innebär att Annonsören och Adtraction kommer behöva utväxla personuppgifter mellan varandra. I detta fall är Annonsören och Adtraction självständigt personuppgiftsansvariga. Detta innebär att Annonsören måste kunna garantera Adtraction att de personuppgifter som överförs till Adtraction är behandlade i enlighet med de legitima ändamål och säkerhetskrav som framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vilka avtal som ska ingås

In normalfallet är Adtraction och Annonsör självständigt personuppgiftsansvariga och kommer därför ingå ett datadelningsavtal. Datadelningsavtalet kompletterar det samarbetsavtal som vi har ingått eller kommer att ingå. Det är nödvändigt eftersom samarbetsavtalet endast reglerar villkoren för Adtractions tjänst och inte hur personuppgifter behandlas.

Upprätta relevanta policys

Adtraction ställer krav på att alla Annonsörer som ansluter sig till Adtractions tjänst behandlar personuppgifter inom ramen för tjänsten i enlighet med GDPR och annan kompletterande integritetsskyddslagstiftning. Det innebär bland annat att du som Annonsör måste ha en laglig grund för all personuppgiftsbehandling samt att du informerar berörda personer om hur du behandlar deras uppgifter. Adtraction rekommenderar att du tydliggör hur du uppfyller kraven i GDPR genom att upprätta en personuppgiftspolicy och/eller cookiepolicy. Vi uppmanar dig också att konsultera juridisk expertis för att se vilka övriga åtgärder som krävs med anledning av GDPR.

Om du är en Partner

Personuppgiftsansvarig

En fysisk eller juridisk person som bestämmer ändamål och medel för en viss behandling av personuppgifter är också personuppgiftsansvarig för sådana uppgifter. När du som Partner ansluter dig till Adtractions tjänst innebär det att du kommer att vara ansvarig för de personuppgifter som du samlar in och behandlar när en person besöker din webbplats. Om du till exempel samlar in en besökares IP-adress kommer du att vara personuppgiftsansvarig för den behandling som sker med IP-adressen.

I normalfallet beslutar Adtraction och Partnern självständigt ändamål och medel för den behandling som respektive part utför på egen hand. Därför anses parterna utgöra självständigt personuppgiftsansvariga.

Vilka avtal som ska ingås

In normalfallet är Adtraction och Partner självständigt personuppgiftsansvariga och kommer därför ingå ett datadelningsavtal. Datadelningsavtalet kompletterar det Partneravtal som vi har ingått eller kommer att ingå. Det är nödvändigt eftersom Partneravtalet endast reglerar villkoren för Adtractions tjänst och inte hur personuppgifter behandlas.

Information till besökare

Som Partner ska du informera dina besökare om att din webbsida innehåller spårningslänkar. Informationen kan dels lämnas i direkt anslutning till annonsen med rubriken ”Innehåller spårningslänkar”, dels i er personuppgiftspolicy eller cookiepolicy. Exempel på text:

[Namn på din webbsida] deltar i olika annonsprogram via Adtraction AB. Syftet med deltagandet i annonsprogrammen är att erhålla ersättning genom att länka till Annonsörer.

Som Partner ska du också informera dina besökare om att vissa personuppgifter samlas in när en person besöker din webbsida. Exempel på text:

Inhämtande av personuppgifter när du besöker vår webbsida

Om du enbart använder vår webbsida för att få information, och inte registrerar eller skickar några personuppgifter till oss, så behandlar vi enbart de personuppgifter som din webbläsare skickar till oss. I sådana fall inhämtar vi endast nedanstående data, som behövs för att kunna garantera webbsidans säkerhet och stabilitet.

  • IP nummer

  • Datum och tidpunkt

  • Tidszon

  • Vilken webbsida som laddas

  • Access status / HTTP status

  • Mängd data som har överförts

  • Webbsida från vilken besökaren laddning genomförs

  • Webbläsare

  • Operativsystem

  • Webbläsarens version och språkinställningar

Upprätta relevanta policys

Adtraction ställer krav på att alla Partners som ansluter sig till Adtractions tjänst behandlar personuppgifter inom ramen för tjänsten i enlighet med GDPR och annan kompletterande integritetsskyddslagstiftning. Det innebär bland annat att du som Partner måste ha en laglig grund för all personuppgiftsbehandling samt att du informerar berörda personer om hur du behandlar deras uppgifter. Adtraction rekommenderar att du tydliggör hur du uppfyller kraven i GDPR genom att upprätta en personuppgiftspolicy och/eller cookiepolicy. Vi uppmanar dig också att konsultera juridisk expertis för att se vilka övriga åtgärder som krävs med anledning av GDPR.

Få det senaste från vår blogg

Se fler blogginlägg