Adtraction Blogg

Några ord från Simon Gustafson, VD på Adtraction

I den här artikeln delar Simon Gustafson, VD på Adtraction, sina tankar kring varför Adtractions främsta fokus alltid är att hjälpa annonsörer och publicister att göra bra affärer.

Adtractions övergripande mål är att skapa mervärde för publicister och annonsörer. Vi är övertygade om att denna princip är viktig inte bara för att styra Adtraction, utan också för att utveckla branschen som helhet.

Service, transparens och lokal närvaro

Adtractions strategi och vårt sätt att arbeta utgår från tre enkla principer. Vi strävar efter att erbjuda bra service, att vara transparenta och vi vill finnas tillgängliga lokalt. Service, transparens och lokal närvaro hjälper oss att stötta våra partners. Utan dessa grundläggande principer tror jag inte det skulle vara möjligt för oss att arbeta lika fokuserat som vi gör idag. Om vi skapar mervärde för våra annonsörer och publicister leder det förstås också till att Adtraction blir framgångsrikt. 

Bra service är grunden i allt vi gör. Vi har många gånger visat att bra service hjälper både publicister och annonsörer att skapa mervärde och intäkter. Annonsörer ska få proaktiv, dedikerad och snabb support och publicister ska få hjälp snabbt om de stöter på problem. 

Vi tror att transparens bygger förtroende i våra relationer med både publicister och annonsörer. Vi får ofta höra från annonsörer att de uppskattar Adtractions transparens och öppenhet. Om vi inte tror att Adtraction är bästa valet för en annonsör så kommer vi att säga det och rekommendera någon annan lösning eller leverantör.

Den tredje principen är lokal närvaro. Genom att finnas på plats på varje marknad kan vi  skapa bra relationer med både annonsörer och publicister. Medan många andra nätverk centraliserar sin verksamhet så öppnar Adtraction fler nya lokala kontor. Lokal närvaro ger möjlighet att skaffa sig lokal och unik kunskap om den specifika marknaden!

Företagskultur

Adtraction har skapat en kultur där alla välkomna och våra grundvärderingar; bra service, transparens och lokal närvaro är centrala. Vi har investerat mycket i våra anställda och vi tror att det bidrar till att de presterar bättre och framförallt till att de mår bra! Som VD är jag förstås partisk, men jag tror att våra annonsörer och publicister märker att våra anställda trivs på jobbet. Mindre än 10% av de anställda har slutat. 

Adtractions företagskultur är en av de saker jag är mest stolt över. Det är inspirerande att se att människorna vi anställt tar in fler fantastiska människor och vidareutvecklar vår företagskultur och vårt bolag. 

Internt tillämpar Adtraction en annan viktig princip ‘delegate and trust’. Detta bygger på den enkla idén att de som är närmast en utmaning eller ett problem är den som som har bäst förutsättningar att hitta en lösning. Vi tror att ‘Delegate and trust’ gör att vi blir mer effektiva och att arbetet blir roligare 

Värdet av tydliga principer

Under de senaste månaderna har vi arbetat hårdare än någonsin och försökt att vara extra tydliga kring våra mål och principer.  Vi har utvecklat både våra affärsprocesser och vårt systems funktioner och jag tror att vi på många sätt har lyckats åstadkomma mer under de senaste månaderna än vad vi vanligtvis gör på ett år. 

Jag är oerhört stolt över att vårt team arbetat så hårt för att stötta och hjälpa både annonsörer och publicister under dessa speciella omständigheter. Vi har haft turen att kunna fortsätta växa vår omsättning under det första halvåret 2020 och ser god möjligheter att växa även under resten av året. 

Få det senaste från vår blogg

Genom att skicka accepterar jag Adtractions Privacy policy.

Se fler blogginlägg