Adtraction Personuppgiftspolicy

Adtraction kan komma att ändra denna personuppgiftspolicy och den bör därför läsas vid varje tillfälle Du avser tillhandahålla Adtraction med personlig data.

Adtraction samlar och lagrar personlig information om personer som registrerar sig som affiliate via Adtractions webbplats. Personlig information avser all typ av information som direkt eller direkt kan knytas till en person, exempelvis namn, adress eller telefonnummer. Som ett villkor för registrering som affiliate ges Adtraction tillstånd att samla och lagra sådan information som vi behöver för att kunna fullfölja våra åtaganden.

Personlig information används för att tillhandahålla tillgång till Adtractions tjänster, genomföra betalningar, administration samt intern analys. All personlig information skyddas i enlighet med denna personuppgiftspolicy och tillämplig lag. Information samlas, överförs och lagras på säkra servrar som är oåtkomliga för obehöriga personer och system. Adtraction varken hyr ut eller säljer personlig information till tredje part och lämnar ej ut personlig information utan skriftligt medgivande från berörd part, med undantag för att tillmötesgå domstolsbeslut.

Adtraction vidtar åtgärder för att radera eller avidentifiera personlig information som är felaktig eller inte längre behövs av Adtraction för de syften som beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Du kan i enlighet med tillämplig lag begära att personlig information rörande dig raderas eller blockeras. Sådan begäran skall vara skriftlig.

Cookies

Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer